B-SPE HL3S Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání

Atributy: HL3_BP_povinnost a HL3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_DLZ1 Dějiny a literatura zpěvu 1
V. Richter, M. Olbrzymek 2/0/0 z 2
HL3BP_FHHL Fyziologie a hygiena hlasu
J. Frostová, V. Richter 1/0/0 zk 3
HL3BP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_SZ1 Solový zpěv 1
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_DLZ2 Dějiny a literatura zpěvu 2
V. Richter 2/0/0 zk 4
předp. HL3BP_DLZ1
HL3BP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_SZ2 Solový zpěv 2
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 4
předp. HL3BP_SZ1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_DLZ3 Dějiny a literatura zpěvu 3
V. Richter, M. Olbrzymek 2/0/0 z 2
HL3BP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3BP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_SZ3 Solový zpěv 3
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 4
předp. HL3BP_SZ2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_ITA1 Italština 1
V. Richter 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_DLZ4 Dějiny a literatura zpěvu 4
M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 3
HL3BP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3BP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_SZ4 Solový zpěv 4
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 5

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_ITA2 Italština 2
0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3BP_KLD1 Klavírní doprovod 1
I. Bartoš, P. Hala, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_MVZ1 Metodika výuky zpěvu 1
V. Richter, M. Olbrzymek 1/0/0 z 1
HL3BP_PP Pedagogická praxe
V. Richter, M. Olbrzymek 0/1/0 z 1
HL3BP_SZ5 Solový zpěv 5
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 5
HV3BP_OPx1 Oborová praxe
B. Knopová 0/0/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_ANKZ Ansámblový a komorní zpěv
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3BP_KDO2 Klavírní doprovod 2
I. Bartoš, P. Hala, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3BP_MVZ2 Metodika výuky zpěvu 2
M. Olbrzymek, V. Richter 1/0/0 zk 3
HL3BP_SZ6 Solový zpěv 6
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 5

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3BP_ANKZ Ansámblový a komorní zpěv
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3BP_IRP Interpretace romantické písně
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2