N-SS HL2S Hlasová výchova

Atributy: HL3_NP_povinnost a HL3_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3MP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3MP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3MP_MVZ1 Metodika výuky zpěvu 1
V. Richter, M. Olbrzymek 2/0/0 zk 4
HL3MP_SZ1 Solový zpěv 1
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 6
HV3MP_VPx1 Výuková praxe 1
B. Knopová 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3MP_IDM Interpretace doprovázené monodie
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3MP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3MP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3MP_SZ2 Solový zpěv 2
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 6
HV3MP_VPx2 Výuková praxe 2
B. Knopová // z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3MP_IREC Interpretace recitativu
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3MP_VDS2 Vedení dětského sboru 2
V. Richter 0/2/0 zk 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3MP_IS Interpretační seminář
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2
HL3MP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3MP_SZ3 Solový zpěv 3
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 zk 6

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HL3MP_ABSK Absolventský koncert
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 4
HL3MP_KORE Korepetice
I. Bartoš, J. Frostová, V. Richter 0/1/0 z 1
HL3MP_SZ4 Solový zpěv 4
J. Frostová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 4