M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Hudební výchova

Atribut: HV1_MP_povinnost, HV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4


2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MP_NHF Nauka o hudebních formách
Pozn.: Předmět je určen pro 1. stupeň ZŠ - specializace HV
M. Košut 2/0/0 z 2
HV1MP_NHN Nauka o hudebních nástrojích
Pozn.: Předmět je určen pro Učitelství 1. stupně - specializace HV
M. Košut 0/1/0 z 1
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4


4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MP_HAN1 Hudební analýza 1
Pozn.: Předmět je určen pro Učitelství 1. stupně - specializace HV
M. Košut 0/2/0 z 2
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4


6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_HLV1 Hlasová výchova 1
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace HV
J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/0/4 z 1
HV1MP_DHS1 Seminář k dějinám hudby 1
Pozn.: Určeno pro Učitelství 1. stupeně - specializace Hv
I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 0/0/4 z 3
HV1MP_DI1 Didaktika HV 1
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně ZŠ - specializace Hv
B. Knopová 0/2/0 z 3
HV1MP_HA Harmonie 2
Pozn.: Předmět je určen pro Učitelství 1. stupně - specializace HV
P. Hala 0/2/0 zk 4
HV1MP_HLV1 Hlasová výchova 1
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace HV
J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
HV1MP_HNN1 Hra na nástroj 1
I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček, M. Šmerda 0/1/0 z 1
HV1MP_LP Lidová píseň
J. Kučerová 0/2/0 z 2
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michal Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou zápisu a registrace je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy.
M. Vajda 0/3/0 z 4


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MK_HAN2 Hudební analýza 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Košut 0/0/4 z 2
HV1MP_DHS2 Seminář k dějinám hudby 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 0/2/0 z 3
HV1MP_DI2 Didaktika HV 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
B. Knopová 0/2/0 z 3
HV1MP_HAN2 Hudební analýza 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Košut 0/1/0 z 2
HV1MP_HLV2 Hlasová výchova 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace HV
J. Frostová, M. Kábelová, V. Richter 0/1/0 z 1
HV1MP_HNN2 Hra na nástroj 2
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček, M. Šmerda 0/1/0 zk, z 3
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MP_DI3 Didaktika HV 3
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - specializace Hv
B. Knopová 0/2/0 zk 4
HV1MP_HPPS Hudební pedagogika, psychologie a sociologie
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
B. Crha 2/0/0 k 2
HV1MP_PH Populární hudba
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Sedláček 1/0/0 z 1
HV1MP_UHE Úvod do hudební estetiky
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Sedláček 2/0/0 zk 3
HV1MP_ZSB2 Základy sbormistrovství 2
Pozn.: Určeno pro studium Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda 0/2/0 z 2
předp. HV1MP_ZSB1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michal Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou zápisu a registrace je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy.
M. Vajda 0/3/0 z 4


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV1MP_ZSB3 Základy sbormistrovství 3
Pozn.: Určeno pro studenty Učitelství 1. stupně - specializace Hv
M. Vajda 0/2/0 zk 3
předp. HV1MP_ZSB2
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4