B-SPE HV3 Ped. asistentství hudební výchovy pro ZŠ

Atributy: HV2_BP_povinnost a HV2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

 

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV7BP_DH1 Dějiny hudby 1 V. Richter 2/0/0 z 2
 
HV7BP_HNN1 Hra na nástroj 1 I. Bartoš, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
 
HV7BP_HVHT Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie B. Crha 0/1/0 zk 3
 
HV7BP_HV1 Hlasová výchova 1 J. Frostová, V. Richter, M. Kábelová, B. Knopová, M. Olbrzymek 0/1/0 z 1
 
HV7BP_NHF Nauka o hudebních formách M. Košut 1/0/0 zk 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV7BP_PSD1 Poslechový seminář k dějinám hudby 1 M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2
 
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
 
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
 
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
 
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV7BP_DH2 Dějiny hudby 2 M. Košut, V. Richter 2/0/0 zk 4
 
HV7BP_HA1 Harmonie 1 P. Hala 0/2/0 z 2
 
HV7BP_HNN2 Hra na nástroj 2 I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
 
HV7BP_HV2 Hlasová výchova 2 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
 
HV7BP_ISA1 Intonace a sluchová analýza 1 M. Vajda 0/1/0 zk 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV7BP_HCAS Hudba a čas V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
 
HV7BP_PSD2 Poslechový seminář k dějinám hudby 2 M. Košut, V. Richter 0/2/0 z 2
 
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
 
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
 
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
 
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV7BP_DH3 Dějiny hudby 3 I. Bartoš 2/0/0 z 2
 
HV7BP_HA2 Harmonie 2 P. Hala 0/2/0 zk 4
 
HV7BP_HNN3 Hra na nástroj 3 I. Bartoš, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
 
HV7BP_HV3 Hlasová výchova 3 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
 
HV7BP_ISA2 Intonace a sluchová analýza 2 M. Vajda 0/1/0 zk 3
předp. HV7BP_ISA1

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV3BP_UHS Úvod do hudební sociologie B. Crha 1// k 2
 
HV7BP_PSD3 Poslechový seminář k dějinám hudby 3 I. Bartoš 0/2/0 z 2
 
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
 
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
 
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
 
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV2BP_RDS1 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 1 M. Vajda /2/ z 2
předp. HV7BP_ISA2
HV7BP_DH4 Dějiny hudby 4 I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 2/0/0 zk 4
 
HV7BP_HNN4 Hra na nástroj 4 I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 zk 3
 
HV7BP_HV4 Hlasová výchova 4 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV2BP_LP Lidová píseň J. Kučerová /2/ k 3
 
HV3BP_ES Etnomuzikologický seminář J. Kučerová 0/2/0 z 2
 
HV3BP_ZTUE Základy teorie umění a hudební estetiky M. Sedláček 2/0/0 z 2
 
HV7BP_HCAS Hudba a čas V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
 
HV7BP_LP Lidová píseň J. Kučerová 0/2/0 z 2
 
HV7BP_PSD4 Poslechový seminář k dějinám hudby 4 M. Košut 0/2/0 k 3
 
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
 
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
 
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
 
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV2BP_OPx1 Oborová praxe 1 B. Knopová 0/0/0 z 1
 
HV2BP_RDS2 Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 2 M. Vajda /2/ zk 4
předp. HV2BP_RDS1
HV7BP_HAN1 Hudební analýza 1 M. Košut 0/2/0 z 2
 
HV7BP_HNN5 Hra na nástroj 5 I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 zk 2
 
HV7BP_HV5 Hlasová výchova 5 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 zk 2
 
HV7BP_NHN Nauka o hudebních nástrojích M. Košut 0/1/0 zk 3

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV2BP_IS Interpretační seminář P. Hala /2/ k 3
 
HV2BP_KH Komorní hra P. Hala /2/ k 3
 
HV3BP_HSF Hudební software M. Sedláček /2/ k 3
 
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
 
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00 h.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
 
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
 
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat a zaregistrovat po absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy
M. Vajda 0/3/0 z 4
 

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV7BP_HAN2 Hudební analýza 2 M. Košut 0/1/0 z 1
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
HV2BP_IS Interpretační seminář P. Hala /2/ k 3
 
HV2BP_KH Komorní hra P. Hala /2/ k 3
 
HV7BP_HCAS Hudba a čas V. Richter, M. Sedláček 2/0/0 k 3
 
HV8BP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
V. Richter, M. Šmerda 0/2/0 z 4
 
HV8BP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: zkoušky:úterý 17.00-19.30h.na PdF.Podmínkou registrace a zápisu je absolvování konkurzu
J. Frostová 0/2/0 z 4
 
HV8BP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
 
HV8BP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4