N-ZS HV2 Učitelství hudební výchovy pro ZŠ

Atributy: HV2_NP_povinnost a HV2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV2MP_VPx1 Výuková praxe 1
B. Knopová // z 3
HV7MP_DI1 Didaktika HV 1
B. Knopová 0/2/0 z 2
HV7MP_HNN1 Hra na nástroj 1
I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
HV7MP_HPPS Hudební pedagogika, psychologie a sociologie
B. Crha 2/0/0 k 3
HV7MP_UHE Úvod do hudební estetiky
M. Sedláček 2/0/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7MP_IS Interpretační seminář
I. Bartoš, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, M. Olbrzymek, V. Richter, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/2/0 k 2
HV7MP_KH Komorní hra
I. Bartoš, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, V. Richter, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/2/0 k 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7MP_SHE Seminář k hudební estetice
M. Sedláček 0/1/0 z 1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michal Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou zápisu a registrace je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy.
M. Vajda 0/3/0 z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV2MP_VPx2 Výuková praxe 2
B. Knopová // z 3
HV7MP_DI2 Didaktika HV 2
B. Knopová 0/2/0 z 2
HV7MP_HNN2 Hra na nástroj 2
I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 zk 3
HV7MP_SB Sbormistrovství
M. Vajda 0/2/0 z 2
předp. HV7BP_ZSB2
HV7MP_TUHS Teorie umění a hudební semiotika
M. Sedláček 2/0/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7MP_KEY Keybordy
B. Crha, M. Sedláček 0/1/0 k 1
HV7MP_STU Seminář k teorii umění a hudební semiotice
M. Sedláček 0/1/0 z 1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV2MP_VPx3 Výuková praxe 3
B. Knopová // z 3
HV7MP_DI3 Didaktika HV 3
B. Knopová 0/2/0 zk 4
HV7MP_PH Populární hudba
M. Sedláček 1/0/0 z 1
HV7MP_SDH1 Seminář k dějinám hudby 1
I. Bartoš, M. Košut, M. Olbrzymek, V. Richter 0/2/0 z 2
HV7MP_VDU Vztahy mezi druhy umění
M. Sedláček 2/0/0 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7MP_HNN3 Hra na nástroj 3
I. Bartoš, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Šmerda 0/1/0 z 1
HV7MP_SVDU Seminář ke vztahům mezi druhy umění
M. Sedláček 0/1/0 z 1
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Zkoušky v úterý 17.00 - 19.00.na č.20, Poříčí 31. Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michal Vajdy
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou zápisu a registrace je absolvování vstupního talentového konkurzu u sbormistra MgA. Michala Vajdy.
M. Vajda 0/3/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV7MP_MPA Multimediální počítačové aplikace
M. Sedláček 0/2/0 k 3
HV7MP_SDH2 Seminář k dějinám hudby 2
I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV8MP_CM Collegium musicum
Pozn.: Předmět možno zapsat po absolvování vstupního talentového testu
M. Šmerda 0/2/0 z 4
HV8MP_MUSO Muzikálový sbor
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového testu.
J. Frostová 0/2/0 z 4
HV8MP_PSMU Pěvecký sbor MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/6/0 z 6
HV8MP_PSPF Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU
Pozn.: Podmínkou registrace a zápisu je absolvování vstupního talentového konkurzu
M. Vajda 0/3/0 z 4