B-SPE KL3S Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání

Atributy: KL3_BP_povinnost a KL3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HNK1 Hra na klavír 1
P. Hala 0/2/0 zk 5
KL3BP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 zk 3
KL3BP_USKL Úvod do studia klavírní literatury
P. Hala 1/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HZL Hra z listu
P. Hala 0/1/0 zk 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HNK2 Hra na klavír 2
P. Hala 0/2/0 zk 5
KL3BP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 zk 3
KL3BP_KLD Klavírní doprovod
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3BP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HZL Hra z listu
P. Hala 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HNK3 Hra na klavír 3
P. Hala 0/2/0 zk 5
KL3BP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 zk 3
KL3BP_KLD Klavírní doprovod
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3BP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_DTK Dobře temperovaný klavír
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3BP_PVS První vídeňská škola
P. Hala 0/1/0 z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_GEB Hra generálbasu
I. Bartoš, P. Hala 0/1/0 zk, z 1
KL3BP_HZL Hra z listu
P. Hala 0/1/0 zk 2
KL3BP_KLD1 Klavírní duo 1
P. Hala 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HNK4 Hra na klavír 4
P. Hala 0/2/0 zk 6
KL3BP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 zk 3
KL3BP_KLD Klavírní doprovod
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3BP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_DTK Dobře temperovaný klavír
P. Hala 0/1/0 zk 2
KL3BP_PVS První vídeňská škola
P. Hala 0/1/0 z 1

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_GEB Hra generálbasu
I. Bartoš 0/1/0 z 1
KL3BP_HZL Hra z listu
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3BP_KLDU Klavírní duo
P. Hala 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3BP_OPx1 Oborová praxe
B. Knopová 0/0/0 z 1
KL3BP_HLK1 Historie a literatura klavíru 1
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3BP_HNK5 Hra na klavír 5
P. Hala 0/2/0 zk 6
KL3BP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 zk 3
KL3BP_KLD Klavírní doprovod
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3BP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_IHDS Interpretace hudby 20. století
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3BP_PVS První vídeňská škola
P. Hala 0/1/0 z 1

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_KLD3 Klavírní duo 3
P. Hala 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_HLK2 Historie a literatura klavíru 2
P. Hala 0/2/0 zk 4
KL3BP_HNK6 Hra na klavír 6
P. Hala 0/2/0 zk 6
KL3BP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 zk 3
KL3BP_KLD Klavírní doprovod
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3BP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_IHD Interpretace hudby 20. století
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3BP_PVS První vídeňská škola
P. Hala 0/1/0 z 1

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3BP_KLDU Klavírní duo
P. Hala 0/2/0 z 2