N-SS KL2S Hra na klavír

Atributy: KL3_NP_povinnost a KL3_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3MP_VPx1 Výuková praxe 1
B. Knopová 0/0/0 z 3
KL3MP_HNK1 Hra na klavír 1
P. Hala 0/2/0 zk 4
KL3MP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3MP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3MP_MET1 Metodika klavíru 1
P. Hala 0/2/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3MP_CKI1 Čeští klavírní interpreti 1
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3MP_KLDU Klavírní duo
P. Hala 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
HV3MP_VPx2 Výuková praxe 2
B. Knopová // z 3
KL3MP_HNK2 Hra na klavír 2
P. Hala 0/2/0 zk 4
KL3MP_IMP Improvizace
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3MP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3MP_MET2 Metodika klavíru 2
P. Hala 0/1/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3MP_CKI2 Čeští klavírní interpreti 2
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3MP_KLDU Klavírní duo
P. Hala 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3MP_AK1 Absolventský koncert 1
P. Hala 0/2/0 zk 6
KL3MP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1
KL3MP_MET3 Metodika klavíru 3
P. Hala 0/2/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3MP_KLDU Klavírní duo
P. Hala 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3MP_AK2 Absolventský koncert 2
P. Hala 0/2/0 zk 4
KL3MP_KLS Klavírní seminář
P. Hala 0/1/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
KL3MP_KLDU Klavírní duo
P. Hala 0/2/0 z 2
KL3MP_SKI2 Světoví klavírní interpreti 2
P. Hala 0/1/0 z 1