B-SPE KR3 Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro ZŠ

Atributy: KR2_BP_povinnost a KR2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Student splní v průběhu studia dva povinně volitelné předměty.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_CDE1 Církevní dějiny 1 PhDr. Z. Charouz, Th.D. 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_FTE1 Fundamentální teologie 1 Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, P. Šikula 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_LLH1 Liturgika, liturgická hudba 1 Doc. Mgr. V. Richter, Doc. ThDr. V. Ventura, Th.D. 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_USZ1 Úvod do Starého zákona 1 P. Mareček 1/1/0 z 2
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_CDE2 Církevní dějiny 2 PhDr. Z. Charouz, Th.D. 1/1/0 k 2
 
Kv2BP_FTE2 Fundamentální teologie 2 Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, P. Šikula 1/1/0 k 2
 
Kv2BP_LLH2 Liturgika, liturgická hudba 2 Doc. Mgr. V. Richter, Doc. ThDr. V. Ventura, Th.D. 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_USZ2 Úvod do Starého zákona 2 P. Mareček 1/1/0 k 2
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_KFI1 Křesťanská filozofie 1 M. Konečná 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_KSUC Křesťanské sociální učení Doc. ThDr. V. Ventura, Th.D. /0/ z 1
 
Kv2BP_STE1 Spirituální Teologie 1. Doc. ThDr. V. Ventura, Th.D. 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_TPK1 Teorie a praxe církevní katecheze L. Muchová 1/0/0 z 2
 
Kv2BP_UNZ1 Úvod do Nového zákona 1 P. Mareček 1/1/0 z 2
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_BCHP Bioetika a charitativní pastorace A. Svoboda 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_CPR1 Církevní právo 1 Mgr. ICLic. K. Orlita 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_CRKN Církevní řády v novověku J. Mihola 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_KZDH Kapitoly z dějin hudby V. Richter 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_POPS Poradenská psychologie V. Smékal 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_PSRZ Psychologie rodinného života PhDr. Josef Zeman, CSc. // z 1
 
Kv2BP_PSSV Psychologie stadií víry V. Smékal 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_PVC Pedagogika volného času J. Němec 1/0/0 z 1
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_KFI2 Křesťanská filozofie 2 M. Konečná 1/1/0 k 2
 
Kv2BP_STE2 Spirituální Teologie 2 Doc. ThDr. V. Ventura, Th.D. 1/0/0 k 2
 
Kv2BP_TPK2 Teorie a praxe církevní katecheze 2 PhDr. L. Muchová, Ph.D. 1/0/0 k 2
 
Kv2BP_UNZ2 Úvod do Nového zákona 2 P. Mareček 1/1/0 k 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_CPR2 Církevní právo 2 Mgr. ICLic. K. Orlita 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_DEKU Dějiny křesťanského umění P. Osolsobě 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_MEVP Metodologie vědecké práce V. Smékal 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_PAPV Psychologické aspekty pedagogického vedení skupiny L. Muchová 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_SA19 Sakrální architektura 19. a 20. století A. Filip 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_VPDM Významné postavy moravských dějin F. Čapka 1/0/0 z 1
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_EMD1 Eukumenizmus a mezináboženský dialog 1 Doc. ThDr. V. Ventura 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_OPx2 Oborová praxe J. Mihola 0/0/ z 2
 
Kv2BP_PATR Patrologie Doc. ThDr. V. Ventura, Th.D. 0/0/1 k 2
 
Kv2BP_PAT1 Pastorální teologie 1 Doc. ThDr. V. Ventura 0/0/2 z 2
 
Kv2BP_ZDT1 Základy dogmatické teologie 1 Prof. Thdr. H. Hrehová 1/1/0 z 2
 
Kv2BP_ZMT1 Základy morální teologie 1 Prof. ThDr. H. Hrehová 1/1/0 z 2
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_BCHP Bioetika a charitativní pastorace A. Svoboda 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_CPR1 Církevní právo 1 Mgr. ICLic. K. Orlita 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_CRKN Církevní řády v novověku J. Mihola 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_KZDH Kapitoly z dějin hudby V. Richter 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_POPS Poradenská psychologie V. Smékal 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_PSRZ Psychologie rodinného života PhDr. Josef Zeman, CSc. // z 1
 
Kv2BP_PSSV Psychologie stadií víry V. Smékal 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_PVC Pedagogika volného času J. Němec 1/0/0 z 1
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_EMD2 Eukumenizmus a mezináboženský dialog 2 Doc. ThDr. V. Ventura 0/1/0 k 2
 
Kv2BP_PAT2 Pastorální teologie 2 Doc. ThDr. V. Ventura 0/1/0 k 2
 
Kv2BP_ZDT2 Základy dogmatické teologie 2 Prof. Thdr. H. Hrehová 0/1/0 k 2
 
Kv2BP_ZMT2 Základy morální teologie 2 Prof. ThDr. H. Hrehová 0/1/0 k 2
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Kv2BP_CPR2 Církevní právo 2 Mgr. ICLic. K. Orlita 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_DEKU Dějiny křesťanského umění P. Osolsobě 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_MEVP Metodologie vědecké práce V. Smékal 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_PAPV Psychologické aspekty pedagogického vedení skupiny L. Muchová 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_SA19 Sakrální architektura 19. a 20. století A. Filip 1/0/0 z 1
 
Kv2BP_VPDM Významné postavy moravských dějin F. Čapka 1/0/0 z 1
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.