B-PMP MS Učitelství pro mateřské školy

Atributy: MSBP_povinnost a MSBP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_BDZ1 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1
J. Gajdošová, J. Reissmannová 1/1/0 z 2
MSBP_EVPV Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy
H. Filová 0/2/0 k 3
MSBP_HC1 Hudební činnosti 1
B. Crha 1/0/0 z 1
MSBP_PC1 Praktické činnosti 1
G. Štěpánová 0/2/0 z 2
MSBP_SUPs Seminář k úvodu do psychologie
E. Řehulka, T. Škubalová 0/1/0 z 1
MSBP_TVP1 Pohybové činnosti 1 - poznáváme svoje tělo pohybem
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1
MSBP_UDFA Úvod do filosofické antropologie
E. Vonková 2/0/0 zk 4
MSBP_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
K. Ondrášková 0/2/0 zk 4
MSBP_UPs Úvod do psychologie
E. Řehulka, T. Škubalová 1/0/0 zk 3
MSBP_VC1 Výtvarné činnosti 1 (základy výtvarné kultury)
P. Novotná 1// z 1
MSBP_VC2 Výtvarné činnosti 2 (praktická výtvarná výchova)
P. Novotná, K. Plesníková, H. Stadlerová /2/ z 2
MSBP_VMPP Vstupní motivační pedagogická praxe
Z. Syslová, E. Vencálková 0/0/0 z 1
MSBP_VYVV Výchova v rodině
Z. Syslová 0/1/0 z 1
MSBP_ZIT Základy informačních technologií
J. Hrbáček, G. Štěpánová 0/2/0 z 2
MSBP_ZPD Základy pedagogiky
B. Šmahelová 1/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ
A. Kovářová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( MSBK_NPJ1 )
MSBK_NPJ1 Praktický jazyk 1 - NJ
A. Kovářová, K. Taušová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( MSBK_NFF1 )
MSBP_AJC1 Jazyková cvičení 1A - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 zk 4
MSBP_FFF1 Fonetika a fonologie 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
MSBP_FPJ1 Praktický jazyk 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
MSBP_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - RJ
I. Hobzová 0/2/0 z 2
MSBP_RPJ1 Praktický jazyk 1 - RJ
K. Hertlová, I. Hobzová 0/2/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_AD1A Řečové dovednosti 1A - AJ
J. Chocholatá 0/2/0 z 2
MSBP_AG1A Gramatika 1A - AJ
J. Chocholatá 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_BDZ2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 2
J. Reissmannová 2/0/0 zk 4
MSBP_GV Globální a environmentální výchova
H. Horká 1/0/0 z 1
MSBP_HC2 Hudební činnosti 2
J. Frostová, V. Richter 0/1/0 z 1
MSBP_KI1 Klavírní improvizace 1
J. Kučerová, D. Ryšánková 0/1/1 z 1
MSBP_KPVP Kurz pobytu v přírodě
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 1
MSBP_LLM1 Literatura 1
Pozn.: Literární komunikace
I. Němec 1// z 1
MSBP_LLM2 Literatura 2
Pozn.: Seminář z literární komunikace
I. Němec /1/ z 1
předp. NOW ( MSBP_LLM1 )
MSBP_PC2 Praktické činnosti 2
G. Štěpánová 0/2/0 z 2
předp. MSBP_PC1
MSBP_PPP1 Průběžná pedagogická praxe 1
Z. Syslová 0/0/0 z 2
MSBP_PPS Praktikum poznávání přírody a společnosti
H. Cídlová, F. Čapka, L. Dvořák, I. Frýzová, E. Hofmann, P. Jůzlová, J. Šibor, J. Trna 0/4/0 z 1
MSBP_PP1 Předškolní pedagogika 1
Z. Syslová 1/0/0 z 1
MSBP_PP1S Seminář k předškolní pedagogice 1
Z. Syslová 0/2/0 z 2
MSBP_RPS Rozvoj představ o přírodě a společnosti
H. Cídlová, F. Čapka, L. Dvořák, I. Frýzová, E. Hofmann, P. Jůzlová 4/0/0 z 1
MSBP_SVP Seminář k vývojové psychologii
I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
MSBP_SZSP Seminář k základům sociální pedagogiky
L. Gulová 0/1/0 z 1
MSBP_TVP2 Pohybové činnosti 2 - běháme, skáčeme, házíme si
V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
MSBP_VC3 Výtvarné činnosti 3 (praktická výtvarná výchova)
K. Plesníková, H. Stadlerová /2/ z 2
MSBP_VP Vývojová psychologie
I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
MSBP_ZSP Základy sociální pedagogiky
L. Gulová 1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - NJ
A. Kovářová 0/2/0 z 2
MSBK_NPJ2 Praktický jazyk 2 - NJ
A. Kovářová, K. Taušová 0/2/0 zk 4
MSBP_AFF1 Fonetika a fonologie 1B - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_FFF2 Fonetika a fonologie 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
předp. (( MSBP_FFF1 ))
MSBP_FPJ2 Praktický jazyk 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 zk 4
MSBP_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - RJ
I. Hobzová 0/2/0 z 2
MSBP_RPJ2 Praktický jazyk 2 - RJ
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Bi1BP_ARC2 Aranžování a úprava školních prostor 2
Pozn.: předmět je určen přednostně pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní studenty je volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
MSBP_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ
J. Chocholatá 0/2/0 z 2
MSBP_AV1B Výslovnostní cvičení 1B - AJ
J. Chocholatá 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_HC3 Hudební činnosti 3
B. Knopová 0/1/0 z 1
MSBP_KI2 Klavírní improvizace 2
J. Kučerová, D. Ryšánková 0/1/0 z 1
předp. MSBP_KI1
MSBP_KPV1 Kurikulum předškolního vzdělávání 1
Z. Syslová 0/1/0 z 1
MSBP_LLM3 Literatura 3
Pozn.: Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež
M. Šubrtová 1// z 1
předp. MSBP_LLM1
MSBP_PDDI Pedagogická diagnostika
Z. Syslová 1/0/0 zk 3
MSBP_POSV Praktikum osobnostní a sociální výchovy
J. Řezáč 0/2/0 z 2
MSBP_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2
Z. Syslová 0/0/0 z 2
MSBP_PP2 Předškolní pedagogika 2
Z. Syslová 1/0/0 zk 3
MSBP_PP2S Seminář k předškolní pedagogice 2
Z. Syslová 0/2/0 z 2
MSBP_RMP1 Rozvoj matematických představ 1
R. Blažková, M. Vaňurová 1/0/0 z 1
MSBP_SoP Sociální a pedagogická psychologie
J. Řezáč, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
MSBP_SPDI Seminář k pedagogické diagnostice
Z. Syslová 0/2/0 z 2
MSBP_SRMP1 Seminář k rozvoji matematických představ 1
R. Blažková, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
MSBP_SSoP Seminář k sociální a pedagogické psychologii
J. Řezáč, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
MSBP_TMH Hra v životě dítětě 1 - Teorie a metodika her
Z. Syslová 0/2/0 z 2
MSBP_TVPH Hra v životě dítětě 3 - pohybové hry a hraní
D. Jonášová, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
MSBP_UDFA Úvod do filosofické antropologie
E. Vonková 2/0/0 zk 4
MSBP_VHT Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost)
H. Stadlerová /2/ z 2
MSBP_VKZ Základy výchovy ke zdraví
L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová 1/0/0 z 1
MSBP_ZPPA Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v zimní přírodě
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
MSBK_NDI1 Didaktika 1 - NJ
A. Brychová 0/2/0 z 2
MSBK_NPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - NJ
A. Brychová, K. Taušová 0/2/0 z 2
MSBK_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ
A. Brychová 0/2/0 z 2
MSBP_AFF2 Fonetika a fonologie 2A - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_AJ2A Jazyková cvičení a reálie 2A - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_AV2A Výslovnostní cvičení 2A - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_FDI1 Didaktika 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
MSBP_FPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/2/0 z 2
MSBP_FRD1 Řečové dovednosti 1 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
MSBP_LLM8 Literatura 8
Pozn.: Umělecký přednes
D. Kroča /3/ z 3
MSBP_LMKS Mediální kultura
D. Kroča /1/ z 1
MSBP_RDI1 Didaktika 1 - RJ
R. Grenarová 0/2/0 z 2
MSBP_RPG1 Praktický jazyk a gramatika 1 - RJ
K. Hertlová, I. Hobzová 0/2/0 z 2
MSBP_RRD1 Řečové dovednosti 1 - RJ
I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_HC4 Hudební činnosti 4
B. Knopová 0/1/0 z 1
MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
H. Borovská 0/2/0 zk 4
MSBP_KI3 Klavírní improvizace 3
J. Kučerová, D. Ryšánková 0/1/0 zk 3
předp. MSBP_KI2
MSBP_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management)
Z. Syslová 0/1/0 k 2
MSBP_LLM4 Literatura 4
Pozn.: Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež
M. Šubrtová 1// zk 3
předp. MSBP_LLM3
MSBP_PPP3 Průběžná pedagogická praxe 3
Z. Syslová 0/0/0 z 2
MSBP_PsOs Psychologie osobnosti
R. Kohoutek, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
MSBP_PVKZ Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
D. Jonášová, V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček 0/2/0 z 2
MSBP_RMP2 Rozvoj matematických představ 2
R. Blažková, M. Vaňurová 1/0/0 zk 3
MSBP_SPsO Seminář k psychologii osobnosti
R. Kohoutek, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
MSBP_SRMP2 Seminář k rozvoji matematických představ 2
R. Blažková, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
MSBP_TD1 Tvořivá dramatika 1 (praktikum)
M. Pavlovská 0/2/0 z 2
MSBP_TVP3 Pohybové činnosti 3 - hry ve vodě a předplavecká výuka
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, J. Vrbas 0/1/0 z 1
MSBP_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy)
P. Novotná, H. Stadlerová 1// z 1
MSBP_VC5 Výtvarné činnosti 5 (seminář k didaktice výtvarné výchovy)
H. Stadlerová /1/ z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_NDI2 Didaktika 2 - NJ
A. Brychová 0/2/0 z 2
MSBK_NPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - NJ
A. Brychová, K. Taušová 0/2/0 z 2
MSBK_NRD2 Řečové dovednosti 2 - NJ
A. Brychová 0/2/0 z 2
MSBP_AF2B Didaktika 1 - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_AJ2B Jazyková cvičení a reálie 2B - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_AV2B Výuka výslovnosti - AJ
Š. Dohnalová 0/2/0 z 2
MSBP_FDI2 Didaktika 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
MSBP_FPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/2/0 z 2
MSBP_FRD2 Řečové dovednosti 2 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
MSBP_HSL Hra v životě dítěte 4 (hra s loutkou)
M. Pavlovská 0/2/0 z 2
MSBP_LLM9 Literatura 9
Pozn.: Umělecký přednes
D. Kroča /3/ z 3
předp. MSBP_LLM8
MSBP_RDI2 Didaktika 2 - RJ
R. Grenarová 0/2/0 z 2
MSBP_RPG2 Praktický jazyk a gramatika 2 - RJ
K. Hertlová, I. Hobzová 0/2/0 z 2
MSBP_RRD2 Řečové dovednosti 2 - RJ
K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_APMS Altenativní přístupy v MŠ
H. Filová 0/1/0 z 1
MSBP_DiJV Didaktika jazykové výchovy
K. Klímová 0/2/0 zk 4
MSBP_DMA Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ
R. Blažková, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
MSBP_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
V. Mužík, L. Mužíková, V. Nováček 0/2/0 z 2
MSBP_HC5 Hudební činnosti 5
B. Knopová 0/1/0 zk 3
MSBP_LLM5 Literatura 5
Pozn.: Didaktika literární výchovy
J. Zítková 1// z 1
předp. MSBP_LLM4
MSBP_LLM6 Literatura 6
Pozn.: Seminář z didaktiky literární výchovy
J. Zítková /1/ z 1
předp. MSBP_LLM4 && NOW ( MSBP_LLM5 )
MSBP_SPKk Jazyk a řeč (Rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku)
I. Bytešníková, P. Švojgrová 0/1/0 z 1
MSBP_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1
Z. Syslová 0/0/0 z 3
MSBP_SPSP Speciální pedagogika předškolního věku
M. Bartoňová 1/0/0 zk 3
MSBP_SPSs Seminář ke speciální pedagogice předškolního věku
M. Bartoňová 0/2/0 z 2
MSBP_TVP4 Pohybové činnosti 4 - zdravotní tělesná výchova
H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1
MSBP_VC6 Výtvarné činnosti 6 (didaktika výtvarné výchovy)
H. Stadlerová 1// zk 3
MSBP_VC7 Výtvarné činnosti 7 (seminář k didaktice výtvarné výchovy)
H. Stadlerová /1/ z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury
M. Chocholatý 0/3/0 z 3
MSBK_NDI3 Didaktika 3 - NJ
A. Brychová 0/2/0 z 2
MSBK_NPJR Praktický jazyk a reálie - NJ
A. Brychová, K. Taušová 0/2/0 zk 4
MSBK_NRD3 Řečové dovednosti 3 - NJ
A. Brychová 0/2/0 z 2
MSBP_ADP3 Dramatické postupy při výuce AJ
I. Hrozková 0/2/0 z 2
MSBP_AD3A Didaktika 2 - AJ
I. Hrozková 0/2/0 z 2
MSBP_AJ3A Jazyková cvičení a reálie 3A - AJ
I. Hrozková 0/1/0 z 1
MSBP_FDI3 Didaktika 3 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 zk 4
MSBP_FPRJ Praktický jazyk a reálie - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 zk 4
MSBP_FRD3 Řečové dovednosti 3 - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
MSBP_LM10 Literatura 10
Pozn.: Interpretace a hra v literární výchově
J. Zítková /1/ k 2
předp. NOW ( MSBP_LLM5 )
MSBP_RDI3 Didaktika 3 - RJ
R. Grenarová 0/2/0 z 2
MSBP_RPJR Praktický jazyk a reálie - RJ
K. Hertlová, I. Hobzová 0/2/0 zk 4
MSBP_RRD3 Řečové dovednosti 3 - RJ
I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2
MSBP_TD2 Tvořivá dramatika 2 (projekty)
M. Pavlovská 0/2/0 k 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBP_EVMS Evaluace v MŠ
Z. Syslová 0/1/0 z 1
MSBP_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2
Z. Syslová 0/0/0 z 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
MSBK_NDI4 Didaktika 4 - NJ (závěrečná zkouška)
A. Brychová 0/2/0 zk 4
MSBK_NPDL Praktický jazyk a literatura pro děti - NJ
J. Baroková 0/2/0 z 2
MSBP_AA3A Využití hudby ve výuce AJ
I. Hrozková 0/2/0 z 2
MSBP_AD3B Didaktika 3 (závěrečná zkouška)
I. Hrozková 0/2/0 zk 4
MSBP_AJ3B Jazyková cvičení a reálie 3B - AJ
I. Hrozková 0/1/0 z 1
MSBP_FRDL Praktický jazyk a literatura pro děti - FJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 0/2/0 z 2
MSBP_LLM7 Literatura 7
Pozn.: Didaktika literární výchovy
J. Zítková /2/ z 2
předp. MSBP_LLM5
MSBP_RDI4 Didaktika 4 - RJ
R. Grenarová 0/2/0 zk 4
MSBP_RPDL Praktický jazyk a literatura pro děti - RJ
S. Koryčánková 0/2/0 z 2