N-ZS NJJ Učitelství německého jazyka pro ZŠ a JŠ

Atributy: N2MP_povinnost a N2MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
N2M_PxP Náslechová oborová praxe průběžná
Pozn.: ex: N2MK_1PXP
A. Brychová 0/0/0 z 4
N2MP_1DID Didaktika 1
B. Sorger 0/2/0 z 4
N2MP_1DLI Dětská literatura 1
J. Baroková 0/1/0 z 2
předp. now ( NJP_DLi1 )
N2MP_1JCV Jazyková cvičení a reálie 1
B. Sorger, lektor 0/2/0 z 4
předp. now ( NJ_REP1 )
N2MP_1LEX Lexikologie a lexikografie
T. Káňa 0/2/0 zk 5
předp. now ( NJP_Lex )

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_DEN Dějiny a současnost Německa
R. Rothenhagen, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DER Dějiny a současnost Rakouska a Švýcarska
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIVr )
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_DLK Vybrané kapitoly z dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DRA Dramatická výchova ve výuce němčiny
V. Janíková, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák 0/0/0 z 2
NJ_FRA Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_MLS1 Mezinárodní literární seminář (blokový)
P. Váňa 0/0/1 z 2
NJ_MLU Mluvní projev
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_NPK Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJP_DLi1 Dětská literatura 1 (přednáška)
J. Baroková 1/0/0 z 2
NJ_PES1 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ!
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_PES3 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJP_Lex Lexikologie a lexikografie (přednáška)
M. Muzikant 1/0/0 z 2
NJ_REP1 Projekt: Reálie německy mluvících zemí 1
B. Sorger, lektor 0/0/1 z 2
NJ_SEFP Sémantické funkce prefixů a prefixoidů
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_SEM Sémantika
T. Káňa 0/1/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
N2M_PxS1 Oborová praxe souvislá 1
Pozn.: ex: N2MK_2PxS
A. Brychová 0/0/0 z 4
N2MP_2DID Didaktika 2
A. Brychová, V. Janíková 0/2/0 k 4
N2MP_2DLI Dětská literatura 2
J. Baroková 0/2/0 zk 5
předp. now ( NJP_DLi2 )
N2MP_2JCV Jazyková cvičení a reálie 2
B. Sorger, lektor 0/2/0 z 4
N2MP_2REP Projekt: Reálie německy mluvících zemí 2
B. Sorger, lektor 0/0/0 z 4
N2MP_2TEX Textová lingvistika
T. Káňa 0/2/0 k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_BavD Bavorsko dnes
B. M. Blahak, R. Wagner 0/1/0 zk, z 2
NJ_BERLIN Bildungspolitik am Beispiel Berlin
A. Brychová 0/0/0 z 2
NJ_BLG Bilingvismus
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_DDL Didaktika dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIV v předcházejícím semestru.
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. NJ_DIV
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIVr v předcházejícím semestru.
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_ELe1 E-learning: tutorial 1
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_HAN Výuka němčiny u handicapovaných žáků
V. Janíková 0/1/0 z 2
NJ_HIT Rozbor ukázek historických textů
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_JaP Jazyková politika
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor 0/0/0 z 2
NJ_NAR Německá nářečí
M. Muzikant, R. Rothenhagen 0/1/0 z 2
NJ_PES2 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
T. Káňa 0/1/0 z 2
předp. NJ_PES1
NJ_PES4 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_PoC Postojové částice v řečových aktech
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJP_TEX Textová lingvistika (přednáška)
T. Káňa 1/0/0 z 2
NJ_STRUV Sémantická struktura věty
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_TEX Textová lingvistika
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_WAL Martin Walser
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_WIEN Exkurze do Vídně
B. Sorger 0/0/0 z 2


3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
N2M_PxS2 Oborová praxe souvislá 2
Pozn.: ex: N2MK_3PxS
A. Brychová 0/0/0 z 4
 
N2MP_3DID Didaktika 3
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
A. Brychová 0/2/0 zk 5
 
N2MP_3HIS Vývoj německého jazyka 1
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
M. Muzikant 0/2/0 z 4
předp. now ( NJP_His )
N2MP_3JCV Jazyková cvičení a reálie 3
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
lektor, B. Sorger 0/2/0 z 4
předp. N2MP_2JCV
N2MP_3STY Stylistika
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
T. Káňa 0/1/0 k 3
předp. now ( NJP_Sty )

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_DEN Dějiny a současnost Německa
R. Rothenhagen, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DER Dějiny a současnost Rakouska a Švýcarska
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIVr )
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_DLK Vybrané kapitoly z dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DRA Dramatická výchova ve výuce němčiny
V. Janíková, B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_FILM Německý film
J. Budňák 0/0/0 z 2
NJ_FRA Frazeologie
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_MLS1 Mezinárodní literární seminář (blokový)
P. Váňa 0/0/1 z 2
NJ_MLU Mluvní projev
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_NPK Němčina v profesní komunikaci
P. Marečková 0/1/0 z 2
NJ_PES1 Překladatelský seminář 1 (úvod)
Pozn.: Studenti 1. ročníku bakalářských studií NEZAPISUJÍ!
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_PES3 Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJP_His Vývoj německého jazyka (přednáška)
M. Muzikant 1/0/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJP_Sty Stylistika (přednáška)
T. Káňa 1/0/0 z 2
NJ_SEFP Sémantické funkce prefixů a prefixoidů
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_SEM Sémantika
T. Káňa 0/1/0 z 2


4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
NJ_PFoE Jazykové portfolio - evaluace
 
A. Brychová, KNJ 0/0/0 z 2
 
N2MP_4DID Didaktika 4
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
V. Janíková 0/1/0 z 2
 
N2MP_4HIS Vývoj německého jazyka 2
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
M. Muzikant 0/2/0 zk 5
 
N2MP_4JCV Jazyková cvičení - závěrečná zkouška
Pozn.: Předmět se v PS 2010 nevypisuje!
B. Sorger 0/1/0 SoZk 6
předp. N2MP_1JCV && N2MP_2JCV && N2MP_3JCV

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
NJ_BavD Bavorsko dnes
B. M. Blahak, R. Wagner 0/1/0 zk, z 2
NJ_BERLIN Bildungspolitik am Beispiel Berlin
A. Brychová 0/0/0 z 2
NJ_BLG Bilingvismus
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_CAS Studentský časopis
J. Budňák 0/1/0 z 2
NJ_DDL Didaktika dětské literatury
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_DIV Studentské divadlo
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIV v předcházejícím semestru.
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. NJ_DIV
NJ_DIVr Studentské divadlo - rozbor textu
Pozn.: Zapisují pouze absolventi předmětu NJ_DIVr v předcházejícím semestru.
J. Budňák 0/0/0 z 2
předp. now ( NJ_DIV )
NJ_ELe1 E-learning: tutorial 1
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_HAN Výuka němčiny u handicapovaných žáků
V. Janíková 0/1/0 z 2
NJ_HIT Rozbor ukázek historických textů
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_JaP Jazyková politika
B. Sorger 0/1/0 z 2
NJ_KORP Korpusová lingvistika
T. Káňa 0/1/0 z 2
NJ_MLS2 Interkulturní aspekt literárního textu (mezinárodní blokový seminář)
P. Váňa, lektor 0/0/0 z 2
NJ_NAR Německá nářečí
M. Muzikant, R. Rothenhagen 0/1/0 z 2
NJ_PES2 Překladatelský seminář 2 (pasivní překlad)
T. Káňa 0/1/0 z 2
předp. NJ_PES1
NJ_PES4 Překladatelský seminář 4 (analýza překladů)
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_PIS Písemný projev
J. Baroková 0/1/0 z 2
NJ_PoC Postojové částice v řečových aktech
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_STRUV Sémantická struktura věty
M. Muzikant 0/1/0 z 2
NJ_TEX Textová lingvistika
R. Wagner 0/1/0 z 2
NJ_WAL Martin Walser
P. Váňa 0/1/0 z 2
NJ_WIEN Exkurze do Vídně
B. Sorger 0/0/0 z 2