B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování

Atributy: OP3_BP_povinnost a OP3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_CVIS Vzdělávání v informační společnosti
P. Pecina 1/0/0 z 2
OP3BP_DKTC Komunikační technologie - cvičení
Pozn.: Základní znalost práce s počítačem
P. Hanousek, P. Konupčík 0/1/0 z 2
OP3BP_DKTP Komunikační technologie - přednáška
Pozn.: Znalost základních prací s počítačem
P. Hanousek, P. Konupčík 1/0/0 k 2
OP3BP_DOPP Obecná pedagogika - přednáška
K. Ouroda, M. Stojan 2/0/0 zk 4
OP3BP_DOPS Obecná pedagogika - seminář
K. Ouroda, M. Stojan 0/1/0 z 2
OP3BP_DSAP Sociální a pedagogická antropologie - přednáška
V. Spousta, Mgr. Irena Cakirpaloglu, Ph.D., K. Ouroda 1/0/0 z 1
OP3BP_DSAS Sociální a pedagogická antropologie - seminář
V. Spousta, Mgr. Irena Cakirpaloglu, Ph.D., K. Ouroda 0/1/0 z 1
OP3BP_FSOP Sociologie - přednáška
A. Sekot 1/0/0 zk 4
OP3BP_FSOS Sociologie - seminář
A. Sekot 0/1/0 z 1
OP3BP_FUFP Úvod do filozofie - přednáška
R. Rybář, E. Vonková 2/0/0 k 2
OP3BP_FUFS Úvod do filozofie - seminář
R. Rybář, E. Vonková 0/1/0 z 1
OP3BP_PSPP Úvod do psychologie - přednáška
E. Řehulka, P. Holešovská 1/0/0 z 1
OP3BP_PsPS Úvod do psychologie - seminář
M. Snopek, T. Škubalová, P. Holešovská 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DCK Cvičení z komunikačních technologií
A. Hyprová, G. Štěpánová 0/2/0 z 2
OP3BP_DKP Komparativní pedagogika
K. Ouroda 2/0/0 z 3
OP3BP_DMKP Média a komunikace - přednáška
PaedDr. Pavel Hanousek, P. Pecina 1/0/0 k 4
OP3BP_DMKS Média a komunikace - seminář
PaedDr. Pavel Hanousek, P. Pecina 0/1/0 z 1
OP3BP_DODP Obecná didaktika - přednáška
Z. Friedmann, P. Pecina 2/0/0 zk 5
OP3BP_DODS Obecná didaktika - seminář
P. Pecina 0/1/0 z 1
OP3BP_DPNP Právní nauka - přednáška
J. Tomancová 1/0/0 z 3
OP3BP_DPNS Právní nauka - seminář
J. Tomancová 0/1/0 z 1
OP3BP_PsVP Vývojová psychologie - přednáška
O. Čačka 1/0/0 zk 4
OP3BP_PsVS Vývojová psychologie - seminář
O. Čačka, I. Ocetková 0/1/0 z 1
OP3BP_SpZP Základy zdravotních nauk - přednáška
P. Kachlík 1/0/0 zk 5
OP3BP_SpZS Základy zdravotních nauk - seminář
P. Kachlík 0/1/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DKIP Úvod do oborových diadktik
Z. Friedmann, P. Pecina 1/0/0 z 3
OP3BP_DPDT Praktikum z didaktické technologie
P. Konupčík 0/2/0 k 5
OP3BP_DPVP Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu - přednáška
M. Stojan, K. Ouroda 1/0/0 zk 4
OP3BP_DPVS Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu - seminář
M. Stojan, K. Ouroda 0/1/0 z 1
OP3BP_DSPP Speciální pedagogika - přednáška
M. Vítková, A. Šafrová, H. Vaďurová, P. Horehleď, B. Bazalová 1/0/0 zk 4
OP3BP_DSPS Speciální pedagogika - seminář
M. Vítková, A. Šafrová, H. Vaďurová, P. Horehleď, B. Bazalová 0/1/0 z 1
OP3BP_PsIC Interakční výcvik
J. Řezáč 0/2/0 k 4
OP3BP_PsOP Psychologie osobnosti - přednáška
O. Čačka 1/0/0 zk 4
OP3BP_PsOS Psychologie osobnosti - seminář
O. Čačka 0/1/0 z 1
OP3BP_SpPZ Patologické závislosti
P. Kachlík, P. Horehleď, H. Vaďurová 1/0/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DJA1 Jazyková cvičení A1
Pozn.: Předpoklad: základní znalosti jazyka
V. Janíková 0/2/0 z 2
OP3BP_DJN1 Jazyková cvičení N1
Pozn.: Předpoklad: základní znalosti jazyka
V. Janíková 0/2/0 z 2
OP3BP_DJR1 Jazyková cvičení R1
Pozn.: Předpoklad: základní znalosti jazyka
J. Krystýnková 0/2/0 z 2

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_BEEP Základy ekologie a environmentální vědy - přednáška
E. Hofmann, B. Rychnovský 1/0/0 z 1
 
OP3BP_BEES Základy ekologie a environmentální vědy - seminář
E. Hofmann, B. Rychnovský 0/1/0 z 1
 
OP3BP_DLOC Logika - cvičení
J. Strach 0/1/0 z 1
 
OP3BP_DLOP Logika - přednáška
J. Strach 1/0/0 z 1
 
OP3BP_DS1P Doprava a systémy dopravní výchovy 1 - přednáška
Pozn.: S rozvrhem kombinovaného studia
M. Stojan 1/0/1 z 2
 
OP3BP_DS1S Doprava a systémy dopravní výchovy 1 - seminář
Pozn.: S rozvrhem kombinovaného studia
M. Stojan 0/1/0 z 1
předp. OP3BP_DS1P
OP3BP_PsPD Psychodiagnostika osobnosti
O. Čačka 0/1/0 z 2
 

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DZDT Zpracování odborných textů
L. Řitičková 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DDOP Didaktika odborných předmětů - přednáška
Z. Friedmann, P. Pecina 2/0/0 zk 4
OP3BP_DDOS Didaktika odborných předmětů - seminář
Z. Friedmann, P. Pecina 0/1/0 z 1
OP3BP_DVDC Školní vzdělávací programy - cvičení
P. Pecina 0/1/0 z 1
OP3BP_DVDP Školní vzdělávací programy - přednáška
P. Pecina 1/0/0 z 2
OP3BP_PsEP Pedagogická psychologie - přednáška
E. Řehulka 1/0/0 zk 3
OP3BP_PsES Pedagogická psychologie - seminář
E. Řehulka 0/1/0 z 2
OP3BP_PTMP Teorie a metodika výchovy - přednáška
S. Střelec, M. Janda 1/0/0 zk 3
OP3BP_PTMS Teorie a metodika výchovy - seminář
S. Střelec, M. Janda 0/1/0 z 2
OP3BP_SZSP Základy sociální pedagogiky - přednáška
J. Němec, T. Dvořáček, M. Vodičková 1/0/0 z 2
OP3BP_SZSS Základy sociální pedagogiky - seminář
J. Němec, T. Dvořáček, M. Vodičková 0/1/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DPO1 Didaktika praktického vyučování 1 - O
P. Stejskalová 2/0/0 zk 4
OP3BP_DPT1 Didaktika praktického vyučování 1 - T
Ing. Josef Štulpa 2/0/0 zk 4

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DOS Provoz obchodu a služeb
P. Stejskalová 2/0/0 z 2
 
OP3BP_DST Stavební technologie
Doc. Josef Hirš, CSc. 2/0/0 z 2
 
OP3BP_DTE Elektrotechnologie
J. Pecina 2/0/0 z 2
 
OP3BP_DTS Strojírenská technologie
Ing. Zdeněk Píša, Ph.D. 2/0/0 z 2
 

3. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DS2P Doprava a systémy dopravní výchovy 2 - přednáška
Pozn.: Absolvování předmětu OP3BP_DS1P
M. Stojan 1/0/1 z 2
 
OP3BP_DS2S Doprava a systémy dopravní výchovy 2 - seminář
M. Stojan 0/1/0 z 1
 
OP3BP_PsKS Zvládání konfliktních situací
J. Mareš 1/0/0 z 2
 
OP3BP_SPVC Pedagogika volného času
J. Němec 1/0/0 z 2
 

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DSP1 Seminář k bakalářské práci 1
K. Ouroda, A. Šafrová 0/1/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DFPP Metodika úvodu do světa práce - přednáška
K. Ouroda 1/0/0 k 3
OP3BP_DFPS Metodika úvodu do světa práce - seminář
K. Ouroda 0/1/0 z 1
OP3BP_DPOP Pedagogická praxe 1
M. Čadílek, P. Stejskalová, MVDr. Ladislav Černý 0/0/0 z 4
OP3BP_FZMP Základy managemementu a marketingu - přednáška
E. Švandová 1/0/0 z 2
OP3BP_FZMS Základy managemementu a marketingu - seminář
E. Švandová 0/1/0 z 1
OP3BP_PsRP Psychologie práce - přednáška
O. Čačka 1/0/0 k 2
OP3BP_PsRS Psychologie práce - seminář
O. Čačka 0/1/0 z 1
OP3BP_SPKP Multikulturní výchova - přednáška
J. Němec, E. Štěpařová, L. Gulová 1/0/0 z 1
OP3BP_SPKS Multikulturní výchova - seminář
J. Němec, E. Štěpařová, L. Gulová 0/1/0 z 1
OP3BP_SSP Sociální patologie
J. Němec, T. Čech 2/0/0 k 3

5. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DPO2 Didaktika praktického vyučování 2 - O
P. Stejskalová 2/0/0 zk 4
OP3BP_DPT2 Didaktika praktického vyučování 2 - T
Ing. Josef Štulpa 2/0/0 zk 4

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DON1 Obchodní nauka 1 - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
M. Záboj 3/0/0 zk 4
 
OP3BP_DPH1 Podnikové hospodářství 1 - T
P. Suchánek 2/0/0 zk 4
 

3. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DSTC Statistika v pedagogice - cvičení
J. Strach, J. Novotná 0/1/0 z 1
 
OP3BP_DSTP Statistika v pedagogice - přednáška
J. Strach, J. Novotná 1/0/0 z 1
 
OP3BP_DS3P Doprava a systémy dopravní výchovy 3 - přednáška
Pozn.: Absolvování předmětů OP3BP_DS1P a OP3BP_DS2P
M. Stojan 1/0/1 z 2
předp. OP3BP_DS2P
OP3BP_DS3S Doprava a systémy dopravní výchovy 3 - seminář
M. Stojan 0/1/0 z 1
předp. OP3BP_DS3P
OP3BP_PVZS Výchova ke zdraví
J. Gajdošová, A. Prokopová, J. Reissmannová 1/0/0 z 2
 

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DPOV Pedagogická praxe 2
M. Čadílek, P. Stejskalová 0/0/35 z 6
OP3BP_FEKP Ekonomika - přednáška
P. Pecina, O. Tvrdoň 2/0/0 zk 4
OP3BP_FEKS Ekonomika - seminář
P. Pecina 0/1/0 z 2
OP3BP_PRVI Řízení výchovných a vzdělávacích institucí
J. Šťáva 1/0/0 zk 5
OP3BP_TPI Pedagogická diagnostika
Z. Friedmann 1/0/ zk 4

6. semestr - povinně volitelné

Student volí v semestru z každé skupiny povinně volitelných předmětů jeden předmět.

1. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DON2 Obchodní nauka 2 - O
Pozn.: směr obchodu a služeb
O. Tvrdoň, M. Záboj 2/0/0 zk 4
OP3BP_DPH2 Podnikové hospodářství 2 - T
P. Suchánek 2/0/0 zk 4

2. skupina

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OP3BP_DSDO Seminář z didaktiky praktického vyučování - O
P. Stejskalová, MVDr. Černý 0/2/0 z 2
 
OP3BP_DSDT Seminář z didaktiky praktického vyučování - T
J. Štulpa 0/2/0 z 2