N-ZS OV2 Učitelství občanské výchovy pro ZŠ

Atributy: OV2_NP_povinnost a OV2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_CFS Česká filozofie
P. Jemelka 2/0/0 z 2
OV2MP_DOV1 Didaktika OV 1
J. Skácelová, R. Štěrba 0/2/0 k 3
OV2MP_MV Mezinárodní vztahy
M. Goňcová 1/0/0 k 2
předp. NOW ( OV2MP_SMV )
OV2MP_SMV Mezinárodní vztahy-seminář
M. Goňcová 0/1/0 z 1
OV2MP_VPx1 Výuková praxe 1
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_HOM Hodnotová orientace mládeže
I. Holý 0/2/0 z 2
OV2MP_LP Lidská práva
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV2MP_OP Občan a právo
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV2MP_RMFU Řecká mytologie a její ohlas ve filosofii a umění
M. Klapetek 0/2/0 z 2
OV2MP_VKPR Vybrané kapitoly z práva
S. Novák 0/2/0 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_KSFS Kapitoly ze souč. filozofie
P. Jemelka 1/0/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_DOV2 Didaktika OV 2
J. Skácelová, R. Štěrba 0/2/0 zk 3
OV2MP_ET Etika
M. Valach 1/0/0 z 1
OV2MP_SET Seminář k etice
M. Valach 0/1/0 z 1
OV2MP_SUES Seminář k úvodu do estetiky
R. Rybář 0/1/0 z 1
OV2MP_UES Úvod do estetiky
R. Rybář 1/0/0 k 2
OV2MP_VKD Vybrané kapitoly z dějin
R. Štěrba 1/0/0 z 1
OV2MP_VPx2 Výuková praxe 2
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_COSN Člověk a jeho poslání očima světových náboženství
M. Klapetek 0/2/0 z 2
OV2MP_HOM Hodnotová orientace mládeže
I. Holý 0/2/0 z 2
OV2MP_OCVL Obraz člověka ve vybraných literárních textech
E. Vonková 0/2/0 z 2
OV2MP_ORF Osobní a rodinné finance
O. Králík 0/2/0 z 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_ZA Základy axiologie
P. Jemelka 1/0/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_DOV3 Didaktika OV 3
J. Skácelová, R. Štěrba 0/2/0 k 3
OV2MP_KA Kulturní antropologie
S. Novák, R. Rybář 2/0/0 z 2
OV2MP_VA Výchova k argumentaci
M. Klapetek 2/0/0 z 2
OV2MP_VPx3 Výuková praxe 3
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_HOM Hodnotová orientace mládeže
I. Holý 0/2/0 z 2
OV2MP_LP Lidská práva
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV2MP_OP Občan a právo
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV2MP_RMFU Řecká mytologie a její ohlas ve filosofii a umění
M. Klapetek 0/2/0 z 2
OV2MP_VKPR Vybrané kapitoly z práva
S. Novák 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_KSFS Kapitoly ze souč. filozofie
P. Jemelka 1/0/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_MPD Moderní politické dějiny
J. Vaculík 2/0/0 k 3
OV2MP_ZPZS Základní poznatky o zemi a společnosti
S. Novák 2/0/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_COSN Člověk a jeho poslání očima světových náboženství
M. Klapetek 0/2/0 z 2
OV2MP_HOM Hodnotová orientace mládeže
I. Holý 0/2/0 z 2
OV2MP_OCVL Obraz člověka ve vybraných literárních textech
E. Vonková 0/2/0 z 2
OV2MP_ORF Osobní a rodinné finance
O. Králík 0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV2MP_ZA Základy axiologie
P. Jemelka 1/0/0 z 1