N-ZS RJ2 Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

Atributy: RJ2_NP_povinnost a RJ2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

 

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_DIS1 Didaktika RJ 1 R. Grenarová 0/1/0 z 1
 
RJ2MP_DLP1 Dětská literatura 1 S. Koryčánková, I. Ryčlová 1/0/0 z 1
 
RJ2MP_KCx1 Kontrola povinné četby 1 I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 1
 
RJ2MP_LEP1 Lexikologie 1 S. Koryčánková 1/0/0 z 1
 
RJ2MP_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1 I. Hobzová 0/1/0 z 1
 
RJ2MP_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1 I. Ryčlová, S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
 
RJ2MP_STP1 Stylistika 1 S. Koryčánková 1/0/0 z 1
 
RJ2MP_SYP1 Syntax 1 K. Hertlová, S. Koryčánková 1/0/0 z 1
 
RJ2MP_VPx1 Výuková praxe 1 R. Grenarová 0/0/0 z 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_JSS1 Jazykový seminář 1 I. Hobzová 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_LES1 Seminář z lexikologie 1 S. Koryčánková 0/1/0 z 2
 
RJ2MP_PGS1 Praktická gramatika 1 I. Hobzová 0/1/0 z 2
 
RJ2MP_SYS1 Seminář ze syntaxe 1 K. Hertlová, S. Koryčánková 0/1/0 z 2
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_DIS2 Didaktika RJ 2 R. Grenarová 0/1/0 z 1
předp. RJ2BP_MOS3
RJ2MP_KCx2 Kontrola povinné četby 2 I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 1
 
RJ2MP_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2 I. Hobzová, S. Koryčánková 0/1/0 z 1
 
RJ2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1 I. Ryčlová 1/0/0 z 1
 
RJ2MP_STP2 Stylistika 2 S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
 
RJ2MP_SYP2 Syntax 2 K. Hertlová, S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
 
RJ2MP_VPx2 Výuková praxe 2 R. Grenarová 0/0/0 z 3
předp. RJ2BP_MOS3

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_JSS2 Jazykový seminář 2 I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_PGS2 Praktická gramatika 2 I. Hobzová 0/1/0 z 2
 
RJ2MP_STS2 Seminář ze stylistiky 2 S. Koryčánková 0/1/0 z 2
 
RJ2MP_SYS2 Seminář ze syntaxe 2 K. Hertlová, S. Koryčánková 0/1/0 z 2
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_DIS3 Didaktika RJ 3 R. Grenarová 0/1/0 z 1
 
RJ2MP_HVP1 Historický vývoj ruštiny 1 A. Brandner, S. Koryčánková 2/0/0 z 2
 
RJ2MP_KCx3 Kontrola povinné četby 3 I. Ryčlová, S. Koryčánková 0/0/0 z 1
 
RJ2MP_LRP1 Literatura ruská 1 I. Ryčlová, S. Koryčánková 1/0/0 zk 3
 
RJ2MP_PCS1 Překladová cvičení 1 S. Koryčánková 0/1/0 z 1
 
RJ2MP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3 S. Koryčánková 0/1/0 zk 3
 
RJ2MP_VPx3 Výuková praxe 3 R. Grenarová 0/0/0 z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_JSS3 Jazykový seminář 3 S. Koryčánková 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_RLS1 Seminář z ruské literatury 1 S. Koryčánková, E. Malenová, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_DIS4 Didaktika RJ 4 R. Grenarová 0/2/0 zk 4
 
RJ2MP_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2 A. Brandner, S. Koryčánková, E. Malenová 2/0/0 zk 4
 
RJ2MP_KPC1 Klauzurní práce 1 K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/3/0 z 2
 
RJ2MP_PCS2 Překladová cvičení 2 S. Koryčánková 0/1/0 z 1
 
RJ2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4 S. Koryčánková 0/1/0 z 1
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_JSS4 Jazykový seminář 4 S. Koryčánková 0/2/0 z 4