B-SPE VZ3 Pedagogické asitentství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Atributy: RV2_BP_povinnost a RV2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_1SM Somatologie 1
M. Havelková, P. Menšík, L. Procházková 1/0/0 z 1
RV2BP_1SMC Cvičení k somatologii 1
M. Havelková, T. Mráček, L. Procházková 0/2/0 z 2
RV2BP_1URV Úvod do studia výchovy ke zdraví
L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_1BI Vybraná témata z biologie
L. Procházková, J. Reissmannová, B. Rychnovský 0/1/0 k 2
RV2BP_1CB Vybraná témata z chemie a biochemie
P. Ptáček, J. Reissmannová 0/1/0 k 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_1BIP Vybraná témata z biologie - přednášky
M. Havelková, J. Reissmannová, L. Procházková 1/0/0 k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_2SM Somatologie 2
M. Havelková, P. Menšík, L. Procházková 1/0/0 zk 3
předp. RV2BP_1SM && RV2BP_1SMC
RV2BP_2SMC Cvičení k somatologii 2
M. Havelková, T. Mráček, L. Procházková 0/2/0 z 2
předp. RV2BP_1SM && RV2BP_1SMC
RV2BP_2SR Rodina v sociálním kontextu
A. Prokopová 1/0/1 k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_MIKR Mikrobi lidského těla
M. Havelková, O. Zahradníček 0/1/0 z 1
RV2BP_2ACH Vybraná témata z chemie a z biochemie - Aplikovaná chemie
I. Plucková, P. Ptáček, J. Šibor 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_3CP Člověk a prostředí
D. Hrubá, J. Šimůnek 0/2/0 k 3
RV2BP_3ND Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů
M. Havelková, P. Menšík, J. Reissmannová 1/0/0 k 2
RV2BP_3NDC Nemoci dětského věku a první pomoc u akutních stavů - cvičení
M. Havelková, P. Menšík, J. Reissmannová 0/2/0 z 2
RV2BP_3PK Rodina v psychologickém kontextu
J. Kelnarová, A. Prokopová 1/0/1 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_3EK1 Ekologie ve výchově ke zdraví 1
D. Křivánková, A. Máchal, J. Reissmannová 0/2/0 k 3
RV2BP_3FF Fyzikální faktory prostředí
V. Navrátil, J. Svobodová 1/0/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_4OC Ontogeneze člověka
M. Havelková, P. Menšík 1/0/0 zk 3
předp. RV2BP_2SM
RV2BP_4OCC Cvičení k ontogenezi člověka
M. Havelková, P. Menšík 0/2/0 z 2
předp. RV2BP_2SM
RV2BP_4PRA Pohybové, rekreační a relaxační aktivity v přírodě
V. Mužík, V. Nováček, M. Trávníček 0/0/0 z 1
RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví
E. Řehulka 1/0/0 zk 3
RV2BP_4PZS Seminář k psychohygieně a psychologii zdraví
E. Řehulka 0/1/0 z 1
RV2BP_4ZPA Zdravotně preventivní pohybové aktivity
V. Mužík, V. Nováček, M. Trávníček 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_MIKR Mikrobi lidského těla
M. Havelková, O. Zahradníček 0/1/0 z 1
RV2BP_4EV2 Ekologie ve výchově ke zdraví 2
D. Křivánková, A. Máchal, J. Reissmannová 0/1/0 z 1


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_OPx1 Oborová praxe
A. Prokopová 0/0/1 z 1
RV2BP_5GE Genetika 1
M. Havelková 2/0/0 zk 4
předp. RV2BP_4OC
RV2BP_5GEC Cvičení z genetiky 1
M. Havelková, P. Menšík 0/2/0 z 2
předp. RV2BP_4OC
RV2BP_5NC Návykové chování a závislost
A. Prokopová 0/0/1 k 2
RV2BP_5PS Základy psychopatologie
A. Prokopová 1/0/0 zk 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_6PPZ Programy podpory zdraví ve školním prostředí
L. Procházková, J. Reissmannová 0/1/0 z 1
RV2BP_6VC Výživa člověka
M. Martínková, L. Procházková 0/1/0 k 2
RV2BP_6ZS Základy sexuologie a reprodukčního zdraví
J. Reissmannová 0/1/0 k 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2BP_MIKR Mikrobi lidského těla
M. Havelková, O. Zahradníček 0/1/0 z 1