N-ZS VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Atributy: RV2_NP_povinnost a RV2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2MP_VPx1 Výuková praxe 1
L. Procházková, J. Reissmannová 0/0/0 z 3
RV2MP_1AEK Aplikovaná ekologie
D. Křivánková, A. Máchal, J. Reissmannová 0/1/0 k 2
RV2MP_1DR1 Didaktika rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 1
L. Procházková, J. Reissmannová 0/2/0 k 3
RV2MP_1OSR Osobnostní a sociální rozvoj
A. Prokopová 0/1/0 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2MP_1EVZ Ekologie ve výchově ke zdraví
D. Křivánková, A. Máchal, J. Reissmannová 0/1/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2MP_VPx2 Výuková praxe 2
L. Procházková, J. Reissmannová 0/0/0 z 2
RV2MP_2CG Cvičení z genetiky 2
M. Havelková, P. Menšík 0/2/0 z 2
RV2MP_2GE Genetika 2
M. Havelková 1/0/0 zk 3
předp. RV2BP_5GE
RV2MP_2SPJ Sociálně patologické jevy
A. Prokopová 1/0/1 k 3
RV2MP_2ZRP Základy rodinného práva
A. Plšková, J. Reissmannová 1/0/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2MP_VPx3 Výuková praxe 3
L. Procházková, J. Reissmannová 0/0/0 z 3
RV2MP_3DR2 Didaktika rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 2
L. Procházková, J. Reissmannová 0/2/0 k 3
RV2MP_3NJR Nemocný jedinec v rodině
M. Křiváková, A. Prokopová, J. Reissmannová 0/1/0 k 2
RV2MP_3POZ Problematika ochrany a podpory zdraví
J. Kelnarová, J. Reissmannová 1/0/0 k 2
RV2MP_3VYR Výchova v rodině
A. Prokopová, S. Střelec 0/0/1 k 2
RV2MP_3ZOS Zátěžové, ohrožující a krizové situace
A. Prokopová 0/1/1 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RV2MP_4APZ Aktuální problémy podpory zdraví
M. Havelková, L. Mužíková, A. Prokopová, J. Reissmannová 0/1/0 k 3
RV2MP_4DR3 Didaktika rodinné výchovy a výchovy ke zdraví 3
L. Mužíková, J. Reissmannová 0/2/0 k 3