B-SPE SP3S Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Atributy: SP3_BP_povinnost a SP3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_MTO1 Metodologie 1 K. Balátová, L. Slepičková 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_OFTA Oftalmologie P. Kachlík, J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičková 0/1/0 k 2
 
SP7BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 Psychopedie B. Bazalová, B. Zemská 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík 2/0/0 zk 4
 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_PEDI Pediatrie P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_PPS1 Patopsychologie 1 D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 
SP7BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 Oftalmopedie Z. Nováková, P. Röderová 0/1/0 zk 3
 

 

  Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v anglickém jazyce
K. Pančocha, H. Vaďurová 0/2/0 k 4
 
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horáková, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_PSMO Psychomotorika D. Jonášová, M. Blahutková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_NEU1 Neurologie 1 J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_PSCH Psychiatrie P. Kachlík 1/0/0 k 2
 
SP7BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 
SP7BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 Somatopedie I. Fialová 0/1/0 zk 3
 

 

           

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_IT Informační technologie pro speciální pedagogiku P. Pitnerová 0/2/0 z 2
 
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_PSMO Psychomotorika D. Jonášová, M. Blahutková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_SORO Sociologie rodiny L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 Specifické poruchy učení M. Bartoňová, S. Chaloupková 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 Etopedie K. Červenka, V. Vojtová 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 Logopedie B. Bočková, P. Švojgrová 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 Surdopedie L. Doležalová, L. Hricová 0/1/0 zk 3
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_ORLF ORL, foniatrie
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 1/0/0 zk 3
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v anglickém jazyce
K. Pančocha, H. Vaďurová 0/2/0 k 4
 
SP_KAPO Kariérní poradenství J. Pipeková 0/2/0 z 2
 
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horáková, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_PSMO Psychomotorika D. Jonášová, M. Blahutková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_IPD Integrativní pedagogika H. Vaďurová 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_ODP1 Oborová praxe 1 J. Pipeková 0/0/0 z 2
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_SP1a Specializace 1a Logopedie B. Bočková, J. Klenková 0/4/0 zk 6
předp. SP7BP_ORLF
SP7BP_SP1b Specializace 1b Psychopedie J. Pipeková 0/4/0 zk 6
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_PSMO Psychomotorika D. Jonášová, M. Blahutková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_SORO Sociologie rodiny L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_INVZ Inkluzivní vzdělávání K. Pančocha, H. Vaďurová 0/4/0 k 5
 

 

           

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v anglickém jazyce
K. Pančocha, H. Vaďurová 0/2/0 k 4
 
SP_KAPO Kariérní poradenství J. Pipeková 0/2/0 z 2
 
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horáková, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_PRST Případová studie   0/0/0 z 10
 
SP_PSMO Psychomotorika D. Jonášová, M. Blahutková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2