B-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atributy: SP4_BP_povinnost a SP4_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie B. Bazalová, B. Zemská 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie I. Fialová 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie Z. Nováková, P. Röderová 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 Specifické poruchy učení M. Bartoňová, D. Brožová, S. Chaloupková 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_MTO1 Metodologie 1 K. Balátová, L. Slepičková 0/1/0 zk 3
 
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičková 0/1/0 k 2
 
SP7BP_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík 2/0/0 zk 4
 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 Etopedie K. Červenka, V. Vojtová 0/1/0 k 2
 
SP4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 Logopedie B. Bočková, P. Švojgrová 0/1/0 zk 3
 
SP4BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 Surdopedie L. Doležalová, L. Hricová, P. Pitnerová 0/1/0 k 2
 
SP7BP_NEU1 Neurologie 1 J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_PEDI Pediatrie P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 
SP7BP_PPS1 Patopsychologie 1 D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 

 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_AUT Autismus B. Bazalová, J. Srbková 0/2/0 z 2
 
SP_DOWS Downův syndrom B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_DRV2 Dramatická výchova 2 M. Pavlovská 1/0/0 k 2
 
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v anglickém jazyce
K. Pančocha, H. Vaďurová 0/2/0 k 4
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
           
 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_OXP Odborná praxe průběžná J. Pipeková 0/0/0 z 2
 
SP4BP_PPS2 Patopsychologie 2 D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 
SP4BP_PSCH Psychiatrie P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_REH1 Specializace:P,So Rehabilitace zdravotně postižených 1 Michaela Sosíková 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPE1 Specializace: P,E Etopedie 1 K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPL1 Specializace: L, S: Logopedie 1 J. Klenková, B. Bočková 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPP1 Specializace: P, So, E Psychopedie 1 B. Bazalová 0/4/0 zk 6
 
SP4BP_SPS1 Specializace: L, S: Surdopedie 1 L. Doležalová, L. Hricová 0/4/0 zk 6
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_AUT Autismus B. Bazalová, J. Srbková 0/2/0 z 2
 
SP_DOWS Downův syndrom B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_DRAM Dramatická výchova M. Pavlovská 0/2/0 z 2
 
SP_IT Informační technologie pro speciální pedagogiku P. Pitnerová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 
SP_SORO Sociologie rodiny L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_OX1 Odborná praxe souvislá 1
Pozn.: 4 týdny odborné praxe souvislé 1
M. Bartoňová, R. Horáková, J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 4
 
SP4BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ORLF Specializace L S: ORL - Foniatrie
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 1/0/0 zk 3
 
SP4BP_REH2 Specializace pro somatopedy: Rehabilitace osob se zdravotním postižením 2 Michaela Sosíková 0/2/0 zk 4
 
SP4BP_SOPR Specializace: P, So, E: Sociální práce L. Slepičková 4/0/0 zk 8
 
SP4BP_SPE2 Specializace: PE Etopedie 2 K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 8
 
SP4BP_SPL2 Specializace: LS Logopedie 2 B. Bočková, J. Klenková 0/4/0 zk 8
 
SP4BP_SPS2 Specializace: L S Surdopedie 2 L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 zk 4
 
SP4BP_SPT1 Specializace: PSo Somatopedie 1 I. Fialová, L. Procházková 0/4/0 zk 6
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v anglickém jazyce
K. Pančocha, H. Vaďurová 0/2/0 k 4
 
SP_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So B. Bočková 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP7BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika H. Vaďurová 0/2/0 zk 4
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_ASPE Specializace: P, E Aplikace metod sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti etopedie.
L. Slepičková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_ASPS Specializace:P, So Aplikace metod sociální práce
Pozn.: Zapisují studenti somatopedie.
L. Slepičková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_MLPR Specializace: L, S Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči J. Klenková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_REH3 Specializace: P, So Rehabilitace zdravotně postižených 3 Michaela Sosíková 0/6/0 zk 8
 
SP4BP_SKOS Specializace: L, S Komunikace osob se sluchovým postižením L. Doležalová, L. Hricová 0/6/0 zk 8
předp. SP4BP_SPS2
SP4BP_SVE1 Specializace: P, E Speciální výtvarná výchova 1
Pozn.: Zapisují studenti etopedie a psychopedie.
P. Kamenický 0/8/0 z 8
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_AUT Autismus B. Bazalová, J. Srbková 0/2/0 z 2
 
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_DOWS Downův syndrom B. Bazalová 0/2/0 z 2
 
SP_DRAM Dramatická výchova M. Pavlovská 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_NEPS Neuropsychologie E. Řehulka 1/0/0 z 1
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 
SP_SORO Sociologie rodiny L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP
SP4BP_PX2 Odborná praxe průběžná 2 J. Pipeková 0/0/0 z 2
 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_OX2 Pedagogická praxe souvislá 2
Pozn.: 2 týdny odborné praxe souvislé 2
R. Horáková, J. Klenková, J. Pipeková, V. Vojtová 0/0/0 z 2
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_SPVV Specializace: So Speciální výtvarná výchova
Pozn.: Zapisují jen studenti somatopedie.
P. Kamenický 0/0/8 z 8
 
SP4BP_SVE2 Specializace: P, E Speciální výtvarná výchova 2
Pozn.: Zapisují studenti etopedie a psychopedie.
P. Kamenický 0/0/8 z 8
 
SP4BP_SYPR Specializace:L, S Symptomatické poruchy řeči J. Klenková 0/8/0 z 8
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_ISE Integrative Special Education
Pozn.: Předmět se vyučuje pouze v anglickém jazyce
K. Pančocha, H. Vaďurová 0/2/0 k 4
 
SP_PRST Případová studie   0/0/0 z 10
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované Marie Plevová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2