N-SPD SPZP Speciální pedagogika

Atributy: SP4_NP_povinnost a SP4_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti si zapisují povinně volitelné předměty dle své specializace.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_MSP1 Didaktiky předmětů 1.stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 R. Blažková 0/2/0 zk 4
 
SP4MP_SSPU Specializace: Specifické poruchy učení M. Bartoňová, D. Brožová 0/2/0 zk 4
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_AMSP Specializace: Aplikace metod sociální psychologie (E)
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
K. Balátová 0/2/0 k 3
 
SP4MP_HLAS Specializace: L+S Hlasová výchova
Pozn.: Zapisují studenti navazujícího magisterského studia logopedie a surdopedie.
J. Klenková, B. Knopová 0/2/0 k 3
 
SP4MP_ILMP Inkluzivní vzdělávání jedinců s lehkým metálním postižením (P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
B. Bazalová 0/2/0 k 3
 
SP4MP_INKS Inkluzivní vzdělávání jedinců s narušenou komunikační schopností (L, S)
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
L. Doležalová, J. Klenková 0/2/0 k 3
 
SP4MP_IPCH Inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování (E)
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
V. Vojtová 0/2/0 k 3
 
SP4MP_IVZP Inkluzivní vzdělávání jedinců se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 k 3
 
SP4MP_OFTA Specializace: VV, P Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti SP - více vad a psychopedie.
P. Kachlík, J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SP4MP_SPE3 Specializace: E Etopedie 3
Pozn.: Zapisují pouze studenti etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_SPL3 Specializace: L+ S Logopedie 3
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali SZZ ze specializace Logopedie a surdopedie.
B. Bočková, J. Klenková 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_SPOF Specializace: VV, P Oftalmopedie
Pozn.: Zapisují studenti specializace - více vad, psychopedie.
Z. Nováková, P. Röderová 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_SPP2 Specializace: VV, P, E Psychopedie 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace - více vad, psychopedie, etopedie.
B. Bazalová 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_SPS3 Specializace: L+S Surdopedie 3
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří vykonali SZZ ze specializace logopedie a surdopedie.
L. Doležalová, L. Hricová 0/4/0 zk 6
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe J. Šťáva 0/1/0 z 1
 
SZ7MP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie I. Holý 1/0/0 z 1
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 M. Bartoňová 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_MTO2 Metodologie 2 L. Slepičková 0/1/0 zk 3
 
SP4MP_PXS1 Pedagogická praxe souvislá 1
Pozn.: 2 týdny pedagogické praxe souvislé.
R. Horáková, J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 2
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_ETPP Specializace: E Metody a poradenství v etopedii K. Červenka, V. Vojtová 0/2/0 zk 4
 
SP4MP_IVTP Inkluzivní vzdělávání jedinců s tělesným postižením (VV)
Pozn.: Zapisují pouze studenti specializace více vad.
D. Opatřilová, L. Procházková 0/2/0 k 3
 
SP4MP_NEU2 Neurologie 2 pro L, Vv, P J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SP4MP_PTE1 Specializace: E Intervence v etopedii 1 K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 z 4
 
SP4MP_RKD1 Specializace: L+S Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením 1 L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_SPS3
SP4MP_RKS1 Specializace: L+S Terapie narušené komunikační schopnosti 1 J. Klenková 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_SPL3
SP4MP_SPP3 Specializace: Psychopedie 3 J. Pipeková 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_SPT2 Specializace: Somatopedie 2 pro více vad D. Opatřilová 0/4/0 zk 6
SP4MP_SNOE Snoezelen - metodika (P) J. Pipeková 0/2/0 k 3
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horáková, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_PSRC Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy (i pro více vad, psychopedy) Mgr. Artašes Israeljan, CSc. 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe J. Šťáva 0/1/0 z 1
 
SZ7MP_BiEV Environmentální výchova B. Rychnovský 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_OVEP Současné etické problémy M. Valach 1/0/0 z 1
 
SZ9MP_HIP2 Hiporehabilitace 2 V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
 
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení M.Bartoňová, D. Brožová, S.Chaloupková 0/2/0 z 2
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 M. Bartoňová, H. Vaďurová 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2
Pozn.: 3 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Klenková, J. Pipeková, V. Vojtová 0/0/0 z 2
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_ISVP Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami H. Vaďurová 0/2/0 k 3
 
SP4MP_PAZ1 Specializace: E Patologické závislosti 1
Pozn.: Zapisují studenti SP - etopedie.
P. Kachlík 2/0/0 zk 4
 
SP4MP_PTE2 Specializace: E Intervence v etopedii 2
Pozn.: Zapisují studenti SP - etopedie.
K. Červenka, V. Vojtová 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_PTE1
SP4MP_RKD2 Specializace: L+S Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením 2 L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_RKD1
SP4MP_RKS2 Specializace:L+S Terapie narušené komunikační schopnosti 2 J. Klenková 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_RKS1
SP4MP_SNOM Snoezelen - metodika (P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
J. Pipeková 0/2/0 k 3
 
SP4MP_SNOV Snoezelen - metodika (VV)
Pozn.: Zapisují pouze studenti specializace více vad.
D. Opatřilová, L. Procházková 0/2/0 k 3
 
SP4MP_SPEV Specializace: Vv Edukace jedinců s více vadami D. Opatřilová 0/4/0 zk 6
 
SP4MP_SPP4 Specializace:P Edukace jedinců s metálním postižením B. Bazalová 0/4/0 zk 6
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením L. Doležalová, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SZ7MP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie I. Holý 1/0/0 z 1
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3
Pozn.: 4 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Klenková, J. Pipeková 0/0/0 z 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4MP_PTE3 Specializace:E Intervence v etopedii 3 K. Červenka, V. Vojtová 0/4/0 z 4
 
SP4MP_RAIN Specializace: P, VV Poradenství a intervence v předškolním a školním věku D. Opatřilová 0/4/0 z 4
 
SP4MP_RALS Specializace: L+S Poradenství v logopedii a surdopedii L. Doležalová, R. Horáková, J. Klenková 0/4/0 z 4
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOSL Komunikace osob se sluchovým postižením R. Horáková, L. Hricová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení M.Bartoňová, D. Brožová, S.Chaloupková 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_HIP2 Hiporehabilitace 2 V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2