N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SPS_NP_povinnost a SPS_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_MSP1 Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 matematika R. Blažková 0/2/0 zk 4
 
SPSMP_SSPU Specializace: Specifické poruchy učení M. Bartoňová, D. Brožová 0/2/0 zk 4
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_ILMP Inkluzivní vzdělávání jedinců s lehkým metálním postižením (P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
B. Bazalová 0/2/0 k 3
 
SPSMP_IVZP Inkluzivní vzdělávání jedinců se zrakovým postižením P. Röderová 0/2/0 k 3
 
SPSMP_OFTA Specializace: (pro více vad, psychopedy) Oftalmologie P. Kachlík, J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SPSMP_SPOF Specializace: (pro více vad, psychopedy) Oftalmopedie Z. Nováková, P. Röderová 0/4/0 zk 6
 
SPSMP_SPP2 Specializace: (pro více vad, psychopedy) Psychopedie 2 B. Bazalová 0/4/0 zk 6
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe J. Šťáva 0/1/0 z 1
 
SZ7MP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie I. Holý 1/0/0 z 1
 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk M. Bartoňová 0/4/0 zk 6
 
SPSMP_MTO2 Metodologie 2 L. Slepičková 0/1/0 zk 3
 
SPSMP_NEU2 Neurologie 2 pro L, Vv, P J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SPSMP_PXS1 Pedagogická praxe souvislá 1
Pozn.: 2 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Pipeková 0/0/0 z 2
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_IVTP Inkluzivní vzdělávání jedinců s tělesným postižením (VV)
Pozn.: Zapisují pouze studenti specializace více vad.
D. Opatřilová, L. Procházková 0/2/0 k 3
 
SPSMP_SPP3 Specializace: Psychopedie 3 (pro psychopedy) J. Pipeková 0/4/0 zk 6
 
SPSMP_SPT2 Specializace: Somatopedie 2 (pro více vad) D. Opatřilová, L. Procházková 0/4/0 zk 6
SPSMP_SNOE Snoezelen - metodika (P) J. Pipeková 0/2/0 k 3
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_PSRC Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy (i pro více vad, psychopedy) Mgr. Artašes Israeljan, CSc. 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe J. Šťáva 0/1/0 z 1
 
SZ7MP_BiEV Environmentální výchova B. Rychnovský 1/0/0 z 1
 
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení M.Bartoňová, D. Brožová, S.Chaloupková 0/2/0 z 2
 
SZ7MP_OVEP Současné etické problémy M. Valach 1/0/0 z 1
 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_MSP3 Didaktiky předmětů ve třídách 1.stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Metodika speciál. škol M. Bartoňová, H. Vaďurová 0/4/0 zk 6
 
SPSMP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2
Pozn.: 3 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Pipeková 0/0/0 z 2
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_ISVP Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami H. Vaďurová 0/2/0 k 3
 
SPSMP_SNOM Snoezelen - metodika (P)
Pozn.: Zapisují studenti specializace psychopedie.
J. Pipeková 0/2/0 k 3
 
SPSMP_SNOV Snoezelen - metodika
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
D. Opatřilová, L. Procházková 0/2/0 k 3
 
SPSMP_SPEV Specializace: Edukace jedinců s více vadami D. Opatřilová, L. Procházková 0/4/0 zk 6
 
SPSMP_SPP4 Specializace: Edukace jedinců s metálním postižením B. Bazalová 0/4/0 zk 6
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV) P. Röderová, Ing., Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_LGPR Logopedická prevence (VV, P) B. Bočková, P. Švojgrová 0/2/0 z 2
 
SZ7MP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie I. Holý 1/0/0 z 1
 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SPSMP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3
Pozn.: 4 týdny pedagogické praxe souvislé.
J. Pipeková 0/0/0 z 4
 
SPSMP_RAIN Poradenství a intervence v předškolním a školním věku (pro psychopedy, somatopedy a oftalmopedy) D. Opatřilová 0/4/0 z 4
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad) P. Röderová 0/2/0 z 2
 
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (více vad) P. Röderová, Ing. Bc. Petr Karásek 0/2/0 z 2
 
SP_SPUR Reedukace specifických poruch učení M.Bartoňová, D. Brožová, S.Chaloupková 0/2/0 z 2
 
SP_VOV Využití oslabeného vidění v praktickém životě P. Röderová, Petr Karásek 0/2/0 z 2