M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Sociální pedagogika

Atribut: SV1_MP_povinnost, SV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SO1BP_PAT Sociální patologie
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 1/0/0 zk 3
SO1BP_PREV Sociálně preventivní aktivity v práci s dětmi
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 0/2/0 k 3
SO1BP_SV1 Sebezkušenostní výcvik 1
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
D. Denglerová, P. Soják 0/2/0 k 3
SO1BP_ZSPP Základy sociální pedagogiky (přednáška)
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
J. Němec, L. Gulová 1/0/0 zk 3
SO1BP_ZSPS Základy sociální pedagogiky (seminář)
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
L. Gulová, M. Vodičková 0/2/0 z 2


4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SO1BP_MUL Multikulturní výchova
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 k 3
SO1BP_SV2 Sebezkušenostní výcvik 2
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
D. Denglerová, P. Soják 0/2/0 k 3
SO1BP_TPH Teorie a praxe her
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
P. Soják 0/2/0 k 3


5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SO1BP_POLP Sociální politika (přednáška)
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
D. Klapko 1/0/0 zk 3
SO1BP_POLS Sociální politika (seminář)
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
D. Klapko 0/1/0 z 1
SO1BP_PVCP Pedagogika volného času (přednáška)
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
J. Němec, T. Čech 1/0/0 zk 3
SO1BP_PVCS Pedagogika volného času (seminář)
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech, P. Soják 0/2/0 z 2
SO1BP_USOC Úvod do sociologie
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
R. Šíp 1/0/0 zk 3


6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SO1BP_MVCP Management volnočasových aktivit
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 0/0/1 k 2
předp. SO1BP_PVCP
SO1BP_PX Sociálně-pedagogická praxe
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 0/0/0 z 1
předp. SO1BP_PVCP
SO1BP_ZP Závěrečná práce
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 0/0/1 z 2


7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SO1BP_ZP Závěrečná práce
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 0/0/1 z 2


9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SO1BP_ZP Závěrečná práce
Pozn.: Předmět je součástí specializace Sociální pedagogika pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Bližší informace ke specializaci podá tajemník katedry sociální pedagogiky PhDr. Tomáš Čech.
T. Čech 0/0/1 z 2