B-PD SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Atributy: SV4_BP_povinnost a SV4_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DT1E Didaktická technologie 1
G. Štěpánová, A. Hyprová, M. Kuneš 0/0/2 z 2
SV4BP_ExOZ Exkurze do odborných zařízení
E. Štěpařová, M. Vodičková 0/1/0 z 1
SV4BP_KZ1U Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit)
P. Soják, D. Klapko, T. Čech 0/0/1 z 1
SV4BP_OSP1 Osobnostní příprava 1
D. Denglerová, P. Soják, B. Strobachová, V. Šuráňová 0/2/0 k 3
SV4BP_SPG Základy pedagogiky (seminář)
D. Klapko 0/1/0 z 1
SV4BP_SSO Úvod do sociální pedagogiky (seminář)
L. Gulová, M. Vodičková 0/2/0 z 2
SV4BP_SZP1 Základy psychologie 1 (seminář)
J. Němec 0/1/0 z 1
SV4BP_UFI Úvod do filosofie
R. Šíp 1/0/0 k 2
SV4BP_USP Úvod do sociální pedagogiky (přednáška)
L. Gulová 1/0/0 zk 3
SV4BP_ZAX Základy axiologie
L. Gulová 0/2/0 k 3
SV4BP_ZPG Základy pedagogiky (přednáška)
J. Němec, D. Klapko 1/0/0 zk 3
SV4BP_ZPs1 Základy psychologie 1 (přednáška)
J. Němec 1/0/0 zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina – A v jarním semestru.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, D. Dvořáková, J. Vacek // z 1
CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
J. Šubrtová, M. Mészárosová, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DT2E Didaktická technologie II
Pozn.: V lab. učebně č. 25 může pracovat současně max. 16 posluchačů
A. Hyprová, G. Štěpánová 0/0/2 z 2
předp. SV4BP_DT1E
SV4BP_HPgP Dějiny sociální pedagogiky (přednáška)
D. Klapko 1/0/0 zk 3
SV4BP_HPgS Dějiny sociální pedagogiky (seminář)
D. Klapko 0/2/0 z 2
SV4BP_KZ2Z Kurz 2 (zimní)
T. Čech, P. Soják, D. Klapko 0/0/2 z 2
SV4BP_MULP Multikulturní výchova (přednáška)
L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 k 2
SV4BP_MULS Multikulturní výchova (seminář)
E. Štěpařová 0/1/0 z 1
SV4BP_OSP2 Osobnostní příprava 2
D. Denglerová, P. Soják, B. Strobachová, V. Šuráňová 0/2/0 k 3
SV4BP_PPX1 Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas.
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/1 z 1
SV4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Dvoutýdenní praxe na souvislé výchovně-vzdělávací akci (prázdninovém táboře, škole v přírodě apod.).
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
SV4BP_TPEP Teorie a metodika výchovy (přednáška)
T. Čech 1/0/0 zk 3
SV4BP_TPES Teorie a metodika výchovy (seminář)
T. Čech 0/1/0 z 1
SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2
D. Denglerová, B. Strobachová 0/2/0 k 3
SV4BP_ZZDN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 1/0/0 k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_IMPR Improvizace a jiné techniky v dramatické výchově
T. Doležal, L. Remsová 0/2/0 zk 4
SV4BP_MPPA Metodika plánování přírodovědných aktivit
I. Vaculová, J. Svobodová 2/0/0 k 4
SV4BP_PEDI Pediatrie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SV4BP_PrC1 Praktické činnosti 1 (dřevo, plasty, modelářství)
J. Pecina, P. Klíma 0/0/3 z 3
SV4BP_RET Hlasová výchova
L. Remsová 0/1/0 z 1
SV4BP_SLPD Stavba lekce a její realizace, práce s dětmi
L. Remsová 0/2/0 zk 4
SV4BP_UDV Úvod do specializace Dramatická výchova
L. Remsová 0/2/0 z 2
SV4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
B. Bazalová, B. Zemská 0/2/0 zk 4
SV4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
I. Fialová 0/2/0 zk 4
SV4BP_1AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. CJV_AJA2
SV4BP_1NB1 Němčina pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_KZDV Kurz dramatické výchovy (festivalový)
M. Pavlovská 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_SSO
SV4BP_KZHP Kurz dramatické výchovy (herecká průprava)
L. Remsová 0/0/0 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_PXZS Praxe na základní škole
L. Remsová 0/1/0 z 1
předp. SV4BP_SSO
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy
Pozn.: přednáška je 2 hod. každý druhý týden
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy
P. Soják 0/2/0 z 2
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_METP Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška)
J. Němec, M. Maruška, M. Stanoev 1/0/0 zk 3
SV4BP_METS Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář)
J. Němec, M. Maruška, M. Stanoev 0/1/0 z 1
SV4BP_OSP3 Osobnostní příprava 3
D. Denglerová, P. Soják, B. Strobachová 0/2/0 k 3
SV4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální)
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/1 z 1
SV4BP_SPAT Úvod do sociální patologie a prevence
T. Čech 0/2/0 k 3
SV4BP_SPoP Sociální politika (přednáška)
D. Klapko 1/0/0 zk 3
SV4BP_SPoS Sociální politika (seminář)
D. Klapko 0/1/0 z 1
SV4BP_SpPS Základy speciální pedagogiky (seminář)
Pozn.: Předmět určen pro studenty specializace DV a TPA; nezapisují studenti specializace SpP
T. Čech 0/1/0 z 1
předp. ! SV4BP_ZSP1 && ! SV4BP_ZSP2 && ! SV4BP_PEDI && NOW ( SV4BP_SpP1 ) && ! NOWANY ( SV4BP_ZSP3 , SV4BP_ZSP4 , SV4BP_ZSP5 , SV4BP_NEU0 , SV4BP_PSCH )
SV4BP_SPP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška)
Pozn.: Nezapisují SP
T. Čech 1/0/0 zk 3
SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her
P. Soják, T. Čech 0/2/0 z 2
SV4BP_VPPr Praktikum z vývojové psychologie
D. Denglerová 0/2/0 z 2
SV4BP_VPsP Vývojová psychologie pro sociální pedagogy
D. Denglerová 1/0/0 zk 3
SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase (přednáška)
J. Němec, T. Čech 1/0/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_Div1 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru (dramatizace)
L. Remsová, P. Rychecká 0/2/0 k 2
SV4BP_DLIT Práce s textem, literatura pro děti a mládež
M. Pavlovská 0/2/0 zk 4
SV4BP_MTDV Divadlo Fórum
L. Remsová 0/2/0 zk 4
SV4BP_NEU Neurologie
J. Vítek 1/0/0 zk 3
SV4BP_PDV1 Projekty v dramatické výchově 1
L. Remsová 0/2/0 zk 4
SV4BP_POK Pokusnictví
L. Dvořák, J. Trna, I. Vaculová, J. Svobodová 0/4/0 k 5
SV4BP_PrC2 Praktické činnosti 2 (přírodniny, papír, textil, kov)
G. Štěpánová, P. Vybíral 0/0/3 z 3
předp. SV4BP_PrC1
SV4BP_PSCH Psychiatrie
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SV4BP_TvPs Tvůrčí psaní
M. Pavlovská 0/2/0 k 2
SV4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 - logopedie
B. Bočková, P. Švojgrová 0/1/0 zk 3
SV4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení
M. Bartoňová, D. Brožová 0/1/0 k 2
SV4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 surdopedie
L. Doležalová, L. Hricová 0/1/0 k 2
SV4BP_2AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
J. Kollárová, Š. Dohnalová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_1AB1
SV4BP_2NB1 Němčina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_1NB1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SV4BP_POHV Pohybová výchova
L. Remsová 0/2/0 z 2
SV4BP_PXSS Praxe v střední škole (průběžná)
L. Remsová 0/0/1 z 1
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie
I. Holý 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
R. Rybář 1/0/0 z 1
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_HIP1 Hiporehabilitace 1
J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní)
P. Soják, T. Čech 0/0/1 z 2
SV4BP_PPsP Patopsychologie (přednáška)
D. Denglerová 1/0/0 zk 3
SV4BP_PPsS Patopsychologie (seminář)
D. Denglerová 0/1/0 z 1
SV4BP_SoPg Sociální pedagogika (přednáška)
J. Němec 1/0/0 zk 3
SV4BP_SPgS Sociální pedagogika (seminář)
M. Vodičková 0/2/0 z 2
SV4BP_SPrP Sociální práce (přednáška)
L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 zk 3
SV4BP_SprS Sociální práce (seminář)
E. Štěpařová 0/1/0 z 1
SV4BP_SPsP Sociální psychologie (přednáška)
J. Mareš 1/0/0 zk 3
SV4BP_SPsS Sociální psychologie (seminář)
J. Mareš 0/1/0 z 1
SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální)
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase - Souborná zkouška
Pozn.: Předpoklad pro ukončení: Úspěšně zakončení předmětů SV4BP_VCS1 a SV4BP_VVC z podzimního semestru a SV4BP_VCS1, SV4BP_VCS2 z jarního semestru
J. Němec, T. Čech 0/0/0 SoZk 2
předp. ( SV4BP_VCS1 && SV4BP_VVCP && NOW ( SV4BP_VCS2 )) || ( NOW ( SV4BP_VCS1 ) && NOW ( SV4BP_VVCP ) && NOW ( SV4BP_VCS2 ))
SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit
Pozn.: Splnění předmětu je jedním z předpokladů pro připuštění k souborné zkoušce z Výchovy ve volném čase (SV4BP_VCSZ).
T. Čech, P. Soják, M. Vodičková 0/2/0 z 2
předp. NOW ( SV4BP_VCSZ )

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_Div2 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru 2
L. Remsová, P. Rychecká 0/2/0 k 2
SV4BP_DPrC Didaktika praktických činností
Z. Friedmann 2/0/0 zk 4
SV4BP_EnPr Environmentální praktikum
Pozn.: volně navazuje na předmět pokusnictví
J. Trna, J. Svobodová, T. Miléř 0/3/0 k 4
SV4BP_HrL1 Hra s loutkou 1
L. Remsová, L. Richter 0/2/0 z 1
SV4BP_MSP1 Didaktika přednětů pro 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1
M. Bartoňová, H. Vaďurová 0/2/0 k 3
SV4BP_PDV2 Projekty v dramatické výchově 2
L. Remsová 0/2/0 z 2
SV4BP_PrC3 Praktické činnosti 3 (výpočetní technika)
M. Dosedla 0/0/3 z 3
SV4BP_SSP1 Specializace 1 Psychopedie
B. Bazalová 0/4/0 zk 8
SV4BP_TDV Teorie dramatické výchovy
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
SV4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 0/1/0 k 2
SV4BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 - etopedie
T. Čech 0/1/0 k 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SV4BP_HrL2 Žonglování
D. Trávníková 0/2/0 z 2
SV4BP_KDV Kurz dramatické výchovy
L. Remsová 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_KZZV Kurz výběrový (metodika a organizace aktivit v zimě)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_KZ2Z
SV4BP_PXUS Praxe v základní umělecké škole
L. Remsová 0/1/0 z 1
předp. SV4BP_UDV
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy
Pozn.: přednáška je 2 hod. každý druhý týden
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_HIP2 Hiporehabilitace 2
V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy
P. Soják 0/2/0 z 2
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_EKOP Environmentální edukace v sociální pedagogice
D. Křivánková, A. Máchal 0/1/0 k 2
SV4BP_FiV Filozofie výchovy (přednáška)
R. Šíp 1/0/0 zk 3
SV4BP_FiVS Filozofie výchovy (seminář)
R. Šíp 0/1/0 z 1
SV4BP_KPAP Sociální a pedagogická antropologie (přednáška)
P. Soják, R. Šíp 1/0/0 zk 3
SV4BP_KPAS Sociální a pedagogická antropologie (seminář)
P. Soják, R. Šíp 0/1/0 z 1
SV4BP_SOCP Sociologie (přednáška)
R. Šíp 1/0/0 zk 3
SV4BP_SOCS Sociologie (seminář)
R. Šíp 0/1/0 z 1
SV4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová)
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/3 z 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DeDi Dějiny divadla
DiFa JAMU, L. Remsová 2/0/0 zk 4
SV4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika
H. Vaďurová 0/2/0 zk 4
SV4BP_PROJ Závěrečný projekt a jeho realizace
M. Pavlovská, L. Remsová 0/0/1 k 2
SV4BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 2/0/0 k 3
SV4BP_SP2a Specializace 2a - etopedie
T. Čech 0/4/0 zk 8
SV4BP_SP2b Specializace 2b - somatopedie
I. Fialová, L. Procházková 0/4/0 zk 6

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SV4BP_PXVC Praxe ve volnočasovém zařízení
L. Remsová 0/1/0 z 1
SV4BP_TaPg Tanečně-pohybový seminář
T. Čech 0/2/0 z 2
předp. SV4BP_UDV
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie
I. Holý 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
R. Rybář 1/0/0 z 1
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_HIP1 Hiporehabilitace 1
J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_ANDP Andragogika (přednáška)
L. Gulová 1/0/0 zk 3
SV4BP_ANDS Andragogika (seminář)
L. Gulová 0/2/0 z 2
SV4BP_PDgS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář)
D. Denglerová, B. Strobachová 0/2/0 z 2
SV4BP_PPDg Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška)
D. Denglerová, B. Strobachová 1/0/0 zk 3
SV4BP_ZPrP Základy práva (přednáška)
L. Obrovská 2/0/0 k 3
SV4BP_ZPrS Základy práva (seminář)
L. Obrovská 0/2/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_DGM1 Diagnostické metody ve speciální pedagogice 1
K. Balátová 0/2/0 z 2
SV4BP_PPS2 Patopsychologie 2
D. Přinosilová 1/0/0 k 2
SV4BP_SZk Souborná zkouška ze specializace Dramatická výchova
M. Pavlovská, L. Remsová 0/0/0 SoZk 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SV4BP_KZZV Kurz výběrový (metodika a organizace aktivit v zimě)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_KZ2Z
SZ7BP_OVIE Integrace Evropy
Pozn.: přednáška je 2 hod. každý druhý týden
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_HIP2 Hiporehabilitace 2
V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy
P. Soják 0/2/0 z 2
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1