B-SPE SPA Sociálně pedagogické asistentství

Atributy: SVA4_BP_povinnost a SVA4_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_DT1 Didaktická technologie 1
G. Štěpánová 0/0/2 z 2
SA4BP_EXK Exkurze do odborných zařízení
E. Štěpařová 0/1/0 z 1
SA4BP_Ps1P Základy psychologie 1 (přednáška)
E. Řehulka 1/0/0 zk 3
SA4BP_Ps1S Základy psychologie 1 (seminář)
E. Řehulka 0/1/0 z 1
SA4BP_SCJ1 Současný český jazyk 1
K. Svobodová, J. M. Tušková 0/2/0 z 2
SA4BP_UPAT Úvod do sociální patologie a prevence
T. Čech 0/2/0 k 3
SA4BP_USPP Úvod do sociální pedagogiky (přednáška)
L. Gulová 1/0/0 zk 3
SA4BP_USPS Úvod do sociální pedagogiky (seminář)
M. Vodičková 0/2/0 z 2
SA4BP_ZEM1 Základy elementární matematiky 1
J. Nohýnek 0/2/0 z 2
SA4BP_ZPdP Základy pedagogiky (přednáška)
D. Klapko 1/0/0 zk 3
SA4BP_ZPdS Základy pedagogiky (seminář)
D. Klapko 0/1/0 z 1
SA4BP_ZSpP Úvod do speciální pedagogiky
T. Čech 1/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina – A v jarním semestru.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, D. Dvořáková, J. Vacek // z 1
CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
J. Šubrtová, M. Mészárosová, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SA4BP_KZ1U Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit)
P. Soják, D. Klapko, T. Čech 0/0/1 z 1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_DT2 Didaktická technologie 2
A. Hyprová, G. Štěpánová 0/0/2 z 2
předp. SA4BP_DT1
SA4BP_HPgP Dějiny pedagogiky (přednáška)
D. Klapko 1/0/0 zk 3
SA4BP_HPgS Dějiny pedagogiky (seminář)
D. Klapko 0/1/0 z 2
SA4BP_LIT1 Literatura pro mládež 1
H. Plšková 1/0/0 z 1
SA4BP_MULP Multikulturní výchova (přednáška)
L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 k 2
SA4BP_MULS Multikulturní výchova (seminář)
E. Štěpařová 0/1/0 z 1
SA4BP_OSP1 Osobnostní příprava 1
D. Denglerová, P. Soják 0/2/0 k 3
SA4BP_PPX1 Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas.
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
SA4BP_Ps2P Základy psychologie 2 (přednáška)
E. Řehulka, I. Žaloudíková 2/0/0 k 3
SA4BP_SCJ2 Současný český jazyk 2
K. Klímová 0/2/0 z 2
SA4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Dvoutýdenní praxe na souvislé výchovně-vzdělávací akci (prázdninovém táboře, škole v přírodě apod.).
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
SA4BP_TMRG Techniky a metodika rozvíjení počáteční gramotnosti (přednáška)
J. Havel 1/0/0 k 2
SA4BP_TMRS Techniky a metodika rozvíjení počáteční gramotnosti (seminář)
J. Havel 0/1/0 z 1
SA4BP_ZEM2 Základy elementární matematiky 2
J. Nohýnek, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
SA4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 - psychopedie
B. Bazalová 0/2/0 k 3
předp. SA4BP_USPP

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_1AB1 Angličtina pro sociální asistenty - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
J. Kollárová, D. Dvořáková, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. CJV_AJA2
SA4BP_1NB1 Němčina pro sociální asistenty - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SA4BP_KZ2Z Kurz 2 (zimní)
T. Čech, P. Soják, D. Klapko 0/0/2 z 2
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_LITS Literatura pro mládež (seminář)
M. Šubrtová 0/1/0 z 1
předp. SA4BP_LIT1
SA4BP_METP Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška)
J. Němec, M. Stanoev, M. Maruška 1/0/0 zk 3
SA4BP_METS Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář)
J. Němec, M. Stanoev, M. Maruška 0/1/0 z 1
SA4BP_OSP2 Osobnostní příprava 2
D. Denglerová, P. Soják 0/2/0 k 3
SA4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální)
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
SA4BP_SCJ3 Současný český jazyk 3
I. Kolářová 0/2/0 zk 4
SA4BP_VYVP Vývojová psychologie
D. Denglerová 1/0/0 zk 3
SA4BP_VYVS Praktikum z vývojové psychologie
D. Denglerová 0/2/0 z 2
SA4BP_ZEM3 Základy elementární matematiky 3
M. Vaňurová 0/2/0 zk 4
SA4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 - logopedie
B. Bočková 0/2/0 k 3
SA4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 - surdopedie
L. Hricová 0/2/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_2AB1 Angličtina pro sociální asistenty - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SA4BP_1AB1
SA4BP_2NB1 Němčina pro sociální asistenty - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SA4BP_1NB1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_HIP1 Hiporehabilitace 1
J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_EPIP Epistemologická východiska vyučování (přednáška)
H. Filová 1/0/0 k 2
SA4BP_EPIS Epistemologická východiska vyučování (seminář)
H. Filová 0/1/0 z 1
SA4BP_LIT2 Literatura pro mládež 2
M. Šubrtová 1/0/0 k 2
předp. SA4BP_LIT1
SA4BP_SoPP Sociální pedagogika (přednáška)
J. Němec 1/0/0 zk 3
SA4BP_SoPS Sociální pedagogika (seminář)
M. Vodičková 0/2/0 z 2
SA4BP_SPrP Sociální práce (přednáška)
L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 zk 3
SA4BP_SPrS Sociální práce (seminář)
E. Štěpařová 0/1/0 z 1
SA4BP_SPsP Sociální psychologie (přednáška)
J. Řezáč 1/0/0 zk 3
SA4BP_SpSS Sociální psychologie (seminář)
J. Řezáč 0/1/0 z 1
SA4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální)
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
SA4BP_VVC1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her
P. Soják 0/2/0 z 2
SA4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 - oftalmopedie a somatopedie
P. Röderová, I. Fialová 0/2/0 k 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SA4BP_KZ3L Kurz 3 (letní)
P. Soják, T. Čech, D. Klapko 0/0/1 z 2
SA4BP_MDrV Metodika dramatické výchovy
L. Remsová 0/2/0 zk 4
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_HIP2 Hiporehabilitace 2
V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_P1SP Pedagogika 1. stupně ZŠ (přednáška)
H. Filová, H. Horká 1/0/0 zk 3
SA4BP_P1SS Pedagogika 1. stupně ZŠ (seminář)
H. Filová, H. Horká 0/1/0 z 1
SA4BP_RPgP Rodinná pedagogika (přednáška)
S. Střelec 1/0/0 k 2
SA4BP_RPgS Rodinná pedagogika (seminář)
S. Střelec 0/1/0 z 1
SA4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová)
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/0 z 4
SA4BP_VVCP Výchova mimo vyučování (přednáška)
J. Němec, T. Čech 1/0/0 zk 3
SA4BP_VVC2 Výchova mimo vyučování 2 - Metodika volnočasových aktivit
T. Čech 0/3/0 z 3
SA4BP_ZZN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 2/0/0 zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SA4BP_SLM Světová literatura pro mládež
N. Sieglová, M. Šubrtová 2/0/0 k 3
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_HIP1 Hiporehabilitace 1
J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SA4BP_DgP Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška)
D. Denglerová 2/0/0 zk 4
SA4BP_DgS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář)
D. Denglerová 0/2/0 z 2
SA4BP_ZPrP Základy práva (přednáška)
L. Obrovská 2/0/0 k 3
SA4BP_ZPrS Základy práva (seminář)
L. Obrovská 0/2/0 z 2
SA4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 - etopedie
T. Čech 0/2/0 k 3
SA4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 - specifické poruchy učení
M. Bartoňová 0/2/0 k 3

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_HIP2 Hiporehabilitace 2
V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1