B-SPE SVV3S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Atributy: SVV3_BP_povinnost a SVV3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP7BP_MTO1 Metodologie 1
K. Balátová, L. Slepičková 0/1/0 zk 3
SP7BP_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy
L. Slepičková 0/1/0 k 2
SVV3S_USP Úvod do speciální pedagogiky
I. Fialová 0/1/0 z 1
Vs3BP_G1 Grafika I
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/0/0 z 2
Vs3BP_KR1 Kresba 1
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/0/0 z 2
Vs3BP_MA1 Malba 1
J. Francová, P. Kamenický 0/0/0 z 3
Vs3BP_SOU Současné výtvarné umění
J. Havlíček, R. Horáček 0/0/0 zk 3
Vs3BP_VA1 Výtvarná akce I
P. Kamenický 0/0/0 z 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3BP_EK Experimentální kresba
J. Bružeňák, J. Havlíček 0/0/0 z 3
Vs3BP_ILU1 Ilustrace I
J. Bružeňák 0/0/0 z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SVV3S_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie
B. Zemská 0/1/0 k 2
SVV3S_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 0/1/0 k 2
Vs3BP_GR2 Grafika II
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/0/0 z 2
Vs3BP_KR2 Kresba II
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/0/0 zk 4
Vs3BP_MA2 Malba II
P. Kamenický 0/0/0 z 3
Vs3BP_MO1 Modelování 1
L. Joanidis 0/0/0 z 2
Vs3BP_TA Teorie arteterapie
H. Babyrádová, O. Čačka, P. Novotná // z 2
Vs3BP_VA2 Výtvarná akce II
P. Kamenický 0/0/0 zk 5

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3BP_ASU1 Aktuality současného umění I
R. Horáček 0/0/0 z 3
Vs3BP_EG1 Experimentální grafické techniky 1
Pozn.: Předmět je určen pouze pro studenty, kteří prokáží výborné výsledky v předchozím studiu grafiky a samostatnost tvůrčí práce
J. Vaněk // z 3
Vs3BP_EM1 experimentální malba 1
P. Kamenický 0/0/0 z 3
Vs3BP_ILU2 Ilustrace II
J. Bružeňák 0/0/0 zk 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SVV3S_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 2/0/0 k 3
SVV3S_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie
I. Fialová 0/1/0 k 2
Vs3BP_AA1 Arteterapeutický ateliér 1
L. Joanidis, P. Vláčilová // z 3
Vs3BP_MA3 Malba III
J. Francová, P. Kamenický 0/0/0 zk 4
Vs3BP_MO2 Modelování II
L. Joanidis 0/0/0 zk 4
Vs3BP_MUT1 Multimediální tvorba 1
J. Francová 0/0/0 z 3
Vs3BP_VPR1 Výtvarně psychologická reflexe 1
M. Černík, L. Joanidis, P. Vláčilová // z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_SORO Sociologie rodiny
L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP
Vs3BP_ASU2 Aktuality současného umění I
R. Horáček 0/0/0 zk 5
Vs3BP_EG2 Experimentální grafické techniky 2
J. Vaněk // z 3
Vs3BP_EM2 experimentální malba 2
P. Kamenický 0/0/0 z 3
Vs3BP_VA3 Výtvarná akce III
P. Kamenický 0/0/0 z 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SVV3S_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení
M. Bartoňová 0/1/0 k 2
SVV3S_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 etopedie
K. Červenka 0/1/0 k 2
Vs3BP_AA2 Arteterapeutický ateliér 2
L. Joanidis, P. Vláčilová // z 3
Vs3BP_DU1 Dějiny umění I
J. Havlíček 0/0/0 z 2
Vs3BP_GD1 grafický design I
J. Eliška 0/0/0 z 2
Vs3BP_MUT2 Multimediální tvorba 2
J. Francová 0/0/0 zk 5
Vs3BP_PSZ1 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 1
L. Joanidis, P. Vláčilová // z 4
Vs3BP_PV1 prostorové vytváření I
B. Růžičková 0/0/0 z 2
Vs3BP_VPR2 Výtvarně psychologická reflexe 2
M. Černík, L. Joanidis, P. Vláčilová // z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3BP_A1 Atelier 1
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Strubl, J. Vaněk 0/0/0 z 5
Vs3BP_KZ1 Kurz kresby a malby
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Francová, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/0/0 z 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3BP_AA3 Arteterapeutický ateliér 3
L. Joanidis, P. Vláčilová // z 3
Vs3BP_DU2 Dějiny umění I
J. Havlíček 0/0/0 zk, z 4
Vs3BP_GD2 grafický design I
J. Eliška 0/0/0 zk, z 4
Vs3BP_PSZ2 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2
L. Joanidis, P. Vláčilová // z 4
Vs3BP_VPR3 Výtvarně psychologická reflexe 3
M. Černík, L. Joanidis, P. Vláčilová // z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_SORO Sociologie rodiny
L. Slepičková 0/2/0 z 2
předp. SP7BP_SOSP
Vs3BP_A2 Atelier 2
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Strubl, J. Vaněk 0/0/0 z 5


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3BP_AA4 Arteterapeutický ateliér 4
L. Joanidis, P. Vláčilová // zk 5
Vs3BP_A3 Atelier 3
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Strubl, J. Vaněk 0/0/0 zk 6
Vs3BP_PSZ3 Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 3
L. Joanidis, P. Vláčilová // z 4
Vs3BP_VPR4 Výtvarně psychologická reflexe 4
M. Černík, L. Joanidis, P. Vláčilová // z 2
Vs3BP_ZTVV Základy teorie výtvarné výchovy
H. Babyrádová // z 2
VV_ZKT Závěrečná zkouška - test
M. Maruška 0/0/0 -

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.