SPOLEČNÝ ZÁKLAD: N-SPD SPZP Speciální pedagogika N-SPD SPAN Speciální andragogika N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SZSP_NP_povinnost a SZSP_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník, J. Šťáva, H. Filová, S. Klapilová, R. Pospíšil 1/0/0 zk 3
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice
O. Šimoník, S. Klapilová, J. Šťáva, J. Škrabánková, J. Valla, P. Trnková, R. Pospíšil, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, H. Ambrožová, J. Mareš, T. Škubalová, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
SZ7MP_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 1/0/0 z 1
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie
H. Ambrožová, P. Holešovská, R. Kohoutek, J. Mareš, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_1AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
G. Durnová, R. Mlýnková, J. Vacek, A. Hradilová, B. Janča, Z. Janoušková, H. Němcová, H. Reichová, M. Rybičková, R. Šopovová 0/2/0 z 3
SP4MP_1NB2 Němčina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
M. Mészárosová, J. Šubrtová, A. Hradilová, B. Janča, Z. Janoušková, H. Němcová, H. Reichová, M. Rybičková, R. Šopovová, J. Vacek 0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika
Pozn.: Literatura, rozvrh i e-mailové kontakty na vyučující seminárních skupin jsou uvedeny v sylabu: www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
J. Škrabánková, S. Střelec, H. Filová, M. Pavlovská, J. Valla, R. Pospíšil, H. Horká, M. Novák, O. Šimoník, I. Kupčíková 1/0/0 k 2
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice
Pozn.: Sylabus předmětu je uveden na stránkách www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
R. Pospíšil, M. Novák, J. Škrabánková, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář
H. Ambrožová, D. Černá, J. Mareš, J. Ševčíková, T. Škubalová, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek, H. Ambrožová, D. Černá, J. Mareš, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_2AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - D
G. Durnová, R. Mlýnková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_1AB2
SP4MP_2NB2 Němčina pro speciální pedagogy - D
M. Mészárosová, J. Šubrtová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_1NB2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky
O. Šimoník, S. Střelec, H. Kneselová, J. Škrabánková, A. Polák, R. Pospíšil, M. Novotná, M. Tannenbergerová 1/0/0 z 1
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva, O. Šimoník, S. Střelec 1/0/0 zk 3
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
O. Šimoník, J. Šťáva 1/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_FOL2 Portfolio
J. Šťáva // z, - 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1