M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Výpočetní technika

Atribut: TE1_MP_povinnost, TE1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE1MP_PGR Počítačová grafika
M. Dosedla, J. Slabý 0/2/0 z 3
TE1MP_TPZ Tvorba elektronických prezentací
M. Dosedla, J. Slabý 0/2/0 z 3


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE1MP_INF Aplikace techniky
Pozn.: Pro zapsání je nutné absolvování předmětů: TE1MP_ATH;TE1MP_ATS;TE1MP_ATT;TE1MP_ATI;TE1MP_PGR;TE1MP_TPZ;TE1MP_TEX;TE1MP_TAB
M. Dosedla 0/0/2 SoZk 6
předp. ( TE1MP_ATH && TE1MP_ATS && TE1MP_ATT && TE1MP_ATI && TE1MP_PGR && TE1MP_TPZ && TE1MP_TEX && TE1MP_TAB ) || ( souhlas )
TE1MP_TAB Tabulky pro pokročilé
M. Dosedla 0/2/0 z 3
TE1MP_TEX Pokročilá práce s textem
M. Dosedla 0/2/0 z 3