M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Tělesná výchova

Atribut: TV1_MP_povinnost, TV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TV1MP_TVDP Didaktika plavání
D. Jonášová, V. Nováček, H. Šeráková, J. Vrbas 0/1/0 z 1
TV1MP_TVNA Netradiční pohybové aktivity
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
TV1MP_TVZO Zdravotně orientovaná tělesná výchova
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TV1MP_TVDA Didaktika atletiky
V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
TV1MP_TVDG Didaktika gymnastiky
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1
TV1MP_TVH1 Didaktika sportovních her 1
V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1


9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TV1MP_TVDZ Didaktika zdravotní tělesné výchovy
H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/2/0 zk 4
TV1MP_TVFP Fyziologie a psychologie tělesné výchovy
M. Bernaciková, V. Nováček, V. Pacholík, H. Šeráková 0/2/0 zk 4
TV1MP_TVH2 Didaktika sportovních her 2
V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
TV1MP_TVTS Didaktika tělesné a sportovní výchovy
D. Jonášová, V. Nováček, H. Šeráková, J. Vrbas 0/1/0 z 1


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TV1MP_TVTK Teorie tělesné kultury
V. Mužík, V. Nováček 0/2/0 zk 4