B-SPE VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Atributy: VI3_BP_povinnost a VI3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_VA1 Výtvarná akce I
P. Kamenický 0/4/0 z 8

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_ILU Ilustrace I
J. Bružeňák 0/3/0 z 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_VA2 Výtvarná akce II
P. Kamenický 0/4/0 zk 6

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_ASU1 Aktuality současného umění I
R. Horáček 0/2/0 z 5
Vi3BP_ILU2 Ilustrace II
J. Bružeňák 0/3/0 zk 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_MVU Media ve výtvarném umění
J. Francová 0/3/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_ASU2 Aktuality současného umění II
R. Horáček 0/2/0 zk 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_MUT1 Multimediální tvorba 1
J. Francová 0/4/0 zk 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_AP1 Autorský projekt I
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, H. Stadlerová, J. Strubl, J. Vaněk 0/3/0 z 6
Vi3BP_MUT2 Multimediální tvorba II
J. Francová, M. Maruška 0/4/0 zk 10
VI3BP_OPX1 Oborová praxe
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_ZP2 závěrečná práce 2
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, H. Stadlerová, J. Vaněk, P. Vláčilová // z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3BP_AP2 Autorský projekt II
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, H. Stadlerová, J. Strubl, J. Vaněk 0/4/0 zk 10
VV_ZKT Závěrečná zkouška - test
M. Maruška 0/0/0 -