N-SS VI2S Vizuální tvorba

Atributy: VI3_NP_povinnost a VI3_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3MP_AVT1 Atelier VT 1
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, J. Havlíček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/2/0 z 2
Vi3MP_DVT Didaktika VT
H. Babyrádová 0/2/0 z 4
Vi3MP_E Estetika
R. Horáček 2/0/0 zk 4
Vi3MP_VG Volná grafika
J. Vaněk 0/3/0 z 3
Vi3MP_VPx1 Výuková praxe 1
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3MP_AVT2 Atelier VT II
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, J. Havlíček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/2/0 z 4
Vi3MP_CM Česká moderna
R. Horáček 2/0/0 zk 4
Vi3MP_VPx2 Výuková praxe 2
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3MP_VA1 videoart 1
J. Francová, J. Strubl 0/2/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3MP_AVT3 Atelier VT III
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Strubl, J. Vaněk 0/2/0 zk 6
Vi3MP_KIP Kresba - individuální projekt
H. Babyrádová, J. Havlíček 0/2/0 z 4
Vi3MP_VPx3 Výuková praxe 3
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3
VV3MP_VPx3 Výuková praxe 3
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi3MP_KER Keramika
J. Bružeňák 0/3/0 z 4
Vi3MP_VA2 Videoart 2
J. Francová 0/2/0 z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vi7MP_ZU Zprostředkování umění
R. Horáček 0/2/0 z 2