M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Výtvarná výchova

Atribut: VV1_MP_povinnost, VV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1BP_VVKG Kresba a grafika
J. Vaněk 0/2/0 z 2


4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1BP_VVKT Keramická technologie
J. Bružeňák, P. Vláčilová 0/2/0 z 2
VV1BP_VVKZ Kurz kresby a malby
P. Vláčilová 0/0/0 z 3


5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1BP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1
M. Svobodová /2/ z 2
VV1BP_VVEK Experimentální kresba
H. Babyrádová 0/1/0 z 2
VV1BP_VVNM Netradiční materiály
B. Růžičková 0/2/0 z 2


6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1BP_AVT2 Audiovizuální tvorba 2
M. Svobodová /2/ z 2
VV1BP_VVSD Synkretická dílna
H. Babyrádová 0/2/0 z 2


7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVD1 Dějiny výtvarné kultury 1
J. Havlíček, R. Horáček 0/2/0 z 2
VV1MP_VVKZ Kurz akční tvorby
R. Horáček 0/0/0 z 3


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVD2 Dějiny výtvarné kultury 2
M. Svobodová, J. Havlíček, R. Horáček 0/2/0 zk 4
VV1MP_VVZU Zprostředkování umění
A. Stuchlíková, R. Horáček 0/2/0 z 2


9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVPA Praktická arteterapie
P. Vláčilová //16 z 2
VV1MP_VVTV Teorie VV
H. Stadlerová 0/1/0 zk 3


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVEX Exkurze
J. Havlíček, B. Růžičková, A. Stuchlíková, H. Stadlerová 0/0/0 z 2