B-SPE VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Atributy: VV3_BP_povinnost a VV3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7BP_KR1 Kresba 1
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/2/0 z 2
VV7BP_MA1 Malba 1
J. Francová, P. Kamenický 0/3/0 z 3
VV7BP_SOU Současné výtvarné umění
J. Havlíček, R. Horáček 2/0/0 zk 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7BP_GR1 Grafika I
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/2/0 z 2
VV7BP_KR2 Kresba II
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/2/0 zk 4
VV7BP_MA2 Malba II
J. Bružeňák, J. Francová, P. Kamenický 0/2/0 z 2
VV7BP_MO1 Modelování 1
L. Joanidis 0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3BP_KZ1 Kurz kresby a malby
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Francová, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/0/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7BP_MA3 Malba III
J. Francová, P. Kamenický, P. Kunčík, M. Maruška 0/2/0 zk 4
VV7BP_MO2 Modelování II
L. Joanidis 0/2/0 zk 4

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3BP_EG Experimentální grafické techniky
J. Vaněk 0/2/0 z 4
VV7BP_EK Experimentální kresba
J. Bružeňák, J. Havlíček 0/1/0 z 2
VV7BP_GR2 Grafika II
J. Bružeňák, J. Vaněk 0/2/0 z 2
VV7BP_ZFT Základy fotografické tvorby
J. Strubl 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3BP_EM Experimentální malba
P. Kamenický 0/2/0 z 2
VV7BP_DUP1 Dějiny umění I P
J. Havlíček 1/0/0 z 1
VV7BP_DU1 Dějiny umění I
J. Havlíček 0/2/0 z 2
VV7BP_GD1 Grafický design I
J. Eliška 0/2/0 zk 4
VV7BP_PVP1 Prostorové vytváření I P
B. Růžičková 1/0/0 z 1
VV7BP_PV1 Prostorové vytváření I
B. Růžičková 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7BP_KZ Kurz
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Francová, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/0/0 z 4
VV7BP_ZKT Základy kinematografické tvorby
J. Strubl 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3BP_OPx1 Oborová praxe
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 1
VV7BP_DUP2 Dějiny umění II P
J. Havlíček 1/0/0 z 1
VV7BP_DU2 Dějiny umění II
J. Havlíček 0/2/0 zk 4
VV7BP_GD2 Grafický design
J. Eliška 0/2/0 z 2
VV7BP_PV2 prostorové vytváření II
B. Růžičková 0/2/0 zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7BP_ZP2 závěrečná práce 2
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, H. Stadlerová, J. Vaněk, P. Vláčilová // z 2
VV7BP_ZU Zprostředkování umění
R. Horáček 0/2/0 z 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV_ZKT Závěrečná zkouška - test
M. Maruška 0/0/0 -
VV7BP_ZTVV Základy teorie vv
H. Babyrádová 0/2/0 z 2