B-SPE ZE3 Pedagogické asistentství zeměpisu pro ZŠ

Atributy: ZE2_BP_povinnost, ZE2_BP_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_RFP1 Repetitorium fyzické geografie A. Ruda 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_RRP1 Repetitorium regionální geografie D. Hübelová 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_RSP1 Repetitorium sociální geografie L. Lněnička 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_USP1 Úvod do studia geografie H. Svatoňová 1/0/0 zk 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_GAC3 Geography in English K. Mrázková 0/1/0 z 1
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_PZP2 Planetární geografie A. Ruda 1/0/0 zk 3
 
Ze2BP_PZS2 Planetární geografie - seminář D. Hübelová, A. Ruda 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_SMP2 Metody v geografii H. Svatoňová, D. Foltýnová 1/0/0 zk 3
 
Ze2BP_SMS2 Metody v geografii - cvičení D. Foltýnová, H. Svatoňová 0/1/0 z 2
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_A_C2 Základy astronomie V. Navrátil 1// z 1
 
Ze2BP_GAC3 Geography in English K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_IZX Integrovaná zahraniční praxe D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová // z 1
 
Ze2BP_PAC2 Paleogeografie J. Kolejka 1/0/0 z 1
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_GIP3 Geoinformatika pro učitele zeměpisu H. Svatoňová 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_GIS3 Geoinformatika - laboratoř H. Svatoňová, K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_GOP3 Geografie obyvatelstva a sídel L. Lněnička 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_GOS3 Geografie obyvatelstva a sídel - seminář L. Lněnička 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_KTP3 Základy kartografie a topografie D. Foltýnová 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_KTS3 Základy kartografie a topografie - cvičení D. Foltýnová 0/1/0 z 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_GMB3 Geografie města L. Lněnička /2/ z 2
 
Ze2BP_TKB3 Tematická kartografie D. Foltýnová /2/ z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_ETC3 Geografické aspekty etnické problematiky D. Hübelová 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_GAC3 Geography in English K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_GMC5 Geografie maloobchodu P. Knecht /1/ z 1
 
Ze2BP_IZX Integrovaná zahraniční praxe D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová // z 1
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_GGP4 Geologie a geomorfologie J. Kolejka 1/0/0 zk 3
 
Ze2BP_GGS4 Geologie a geomorfologie - cvičení J. Kolejka 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_VSP4 Geografie výrobní sféry D. Borecký, L. Lněnička 1/0/0 zk 3
 
Ze2BP_VSS4 Geografie výrobní sféry - seminář D. Borecký, L. Lněnička 0/1/0 z 1
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_OFX4 Oborová praxe - fyzická geografie J. Kolejka, A. Ruda 0/0/0 z 2
 
Ze2BP_OKX4 Oborová praxe - kartografie a topografie H. Svatoňová, D. Foltýnová, K. Mrázková 0/0/0 z 2
 
Ze2BP_OSX4 Oborová praxe - sociální geografie L. Lněnička 0/0/0 z 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_GAC3 Geography in English K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_GIC4 GIS 1 - tvorba a zobrazování geodat H. Svatoňová, D. Foltýnová, K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_IZX Integrovaná zahraniční praxe D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová // z 1
 
Ze2BP_RAC4 Geografické aspekty rasové problematiky D. Hübelová 0/1/0 z 1
 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_KHP5 Klimatologie a hydrogeografie A. Ruda 2/0/0 zk 4
 
Ze2BP_KHS5 Klimatologie a hydrogeografie - cvičení A. Ruda 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_NSP5 Geografie nevýrobní sféry D. Borecký, L. Lněnička 1/0/0 zk 3
 
Ze2BP_NSS5 Geografie nevýrobní sféry - seminář D. Borecký, L. Lněnička 0/1/0 z 1
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_AFB5 Aktuální fyzickogeografické problémy A. Ruda 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_ASB5 Aktuální sociogeografické problémy L. Lněnička 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_TAB5 Tvorba a využití atlasů A. Ruda 0/1/0 z 1
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_GAC3 Geography in English K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_GIC5 GIS 2 - tvorba map H. Svatoňová, K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_GMC5 Geografie maloobchodu P. Knecht /1/ z 1
 
Ze2BP_IZX Integrovaná zahraniční praxe D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová // z 1
 
Ze2BP_RCC5 Geografie rekreace a cestovního ruchu D. Borecký, L. Lněnička 0/1/0 z 1
předp. Ze2BP_NSP5

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_KOS6 Kompendium geografie D. Foltýnová, D. Hübelová, L. Lněnička, A. Ruda 0/1/0 k 2
 
Ze2BP_ORP6 Obecná regionální geografie D. Hübelová 1/0/0 k 2
 
Ze2BP_PBP6 Pedogeografie a biogeografie J. Kolejka, A. Ruda 2/0/0 zk 4
 
Ze2BP_PBS6 Pedogeografie a biogeografie - cvičení J. Kolejka, A. Ruda 0/1/0 z 1
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Ze2BP_VFB6 Vybrané problémy fyzické geografie A. Ruda 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_VSB6 Vybrané problémy sociální geografie L. Lněnička 0/1/0 z 1
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
 
Ze2BP_GAC3 Geography in English K. Mrázková 0/1/0 z 1
 
Ze2BP_IZX Integrovaná zahraniční praxe D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová // z 1