N-ZS ZE2 Učitelství zeměpisu pro ZŠ

Atributy: ZE2_NP_povinnost a ZE2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MP_CFP7 Fyzická geografie České republiky
J. Kolejka 1/0/0 k 2
Ze2MP_CFS7 Fyzická geografie České republiky - seminář
J. Kolejka 0/1/0 z 1
Ze2MP_DPV7 Didaktika geografie 1
E. Hofmann, D. Foltýnová 0/2/0 z 2
Ze2MP_ERP7 Regionální geografie Evropy a Společenství nezávislých států
J. Kolejka 1/0/0 k 2
Ze2MP_ERS7 Regionální geografie Evropy a Společenství nezávislých států - seminář
D. Hübelová 0/1/0 z 1
Ze2MP_NKP7 Nauka o krajině a životním prostředí
J. Kolejka 1/0/0 z 1
Ze2MP_NKS7 Nauka o krajině a životním prostředí - seminář
J. Kolejka 0/1/0 z 1
Ze2MP_OXS7 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice
D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová 0/0/0 z 1
Ze2MP_VPx1 Výuková praxe 1
E. Hofmann, D. Foltýnová, D. Hübelová 0/0/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MP_IZX7 Integrovaná zahraniční terénní praxe
D. Foltýnová, E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, H. Svatoňová 0/0/0 z 1
Ze2MP_KGC7 Kulturní geografie
L. Lněnička /1/ z 1
ze2mp_uzc7 Učebnice zeměpisu
T. Janko, P. Knecht /1/ z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MP_AAP8 Regionální geografie Asie a Afriky
A. Ruda 1/0/0 k 2
Ze2MP_AAS8 Regionální geografie Asie a Afriky - seminář
A. Ruda 0/1/0 z 1
Ze2MP_CSP8 Sociální geografie České republiky
D. Borecký, L. Lněnička 1/0/0 k 2
Ze2MP_CSS8 Sociální geografie České republiky - seminář
D. Borecký, L. Lněnička 0/1/0 z 1
Ze2MP_DFS8 Didaktika geografie 2
E. Hofmann, D. Foltýnová 1/1/0 z 2
Ze2MP_VPx2 Výuková praxe 2
E. Hofmann, D. Foltýnová, D. Hübelová 0/1/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MP_Z1X8 Terénní praxe z regionální geografie zahraničních zemí 1
D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová 0/0/0 z 1
Ze2MP_Z2X8 Terénní praxe z regionální geografie zahraničních zemí 2
D. Borecký, D. Foltýnová, E. Hofmann, D. Hübelová, J. Kolejka, L. Lněnička, A. Ruda, H. Svatoňová 0/0/0 z 1

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze_ESF1 Syntéza poznatků přírodních věd
D. Foltýnová, E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, K. Mrázková, V. Navrátil, I. Plucková, A. Ruda, B. Rychnovský, H. Svatoňová, J. Svobodová // z
Ze2MP_EGC8 Environmentální geografie
A. Ruda /1/ z 1
Ze2MP_GIC8 Geoinformatika ve školní praxi
H. Svatoňová, K. Mrázková 0/1/0 z 1
Ze2mp_izx7 Integrovaná zahraniční terénní praxe
E. Hofmann, J. Kolejka, H. Svatoňová 0/0/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd
E. Hofmann, P. Jůzlová, M. Kubiatko, I. Plucková, I. Vaculová 0/2/0 z 1
Ze2MP_AMP9 Regionální geografie Ameriky
D. Hübelová 1/0/0 z 1
Ze2MP_AMS9 Regionální geografie Ameriky - seminář
D. Hübelová 0/1/0 z 1
Ze2MP_DSS9 Didaktika geografie 3
E. Hofmann, D. Foltýnová 0/2/0 zk 4
Ze2MP_OXS9 Integrovaná výuka
E. Hofmann, A. Ruda 1/0/0 z 1
Ze2MP_PGP9 Politická geografie
L. Lněnička 1/0/0 k 2
Ze2MP_PGS9 Politická geografie - seminář
L. Lněnička 0/1/0 z 1
Ze2MP_VPx3 Výuková praxe 3
E. Hofmann, D. Foltýnová, D. Hübelová 0/0/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MP_C1X9 Terénní praxe z regionální geografie České republiky 1
D. Borecký, E. Hofmann, J. Kolejka 0/0/0 z 1
Ze2MP_C2X9 Terénní praxe z regionální geografie České republiky 2
D. Borecký, E. Hofmann, J. Kolejka 0/0/0 z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_SDF3 Seminář z didaktiky přírodních věd
Pozn.: Společný přírodovědný didaktický seminář
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2
Ze_ESF2 Syntéza poznatků přírodních věd
D. Foltýnová, E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, K. Mrázková, V. Navrátil, I. Plucková, A. Ruda, B. Rychnovský, H. Svatoňová, J. Svobodová /1/ z 1
ZE2MP_ITC9 Informační technologie ve výuce
D. Foltýnová /1/ z 1
Ze2MP_IZX7 Integrovaná zahraniční terénní praxe
D. Foltýnová, E. Hofmann, J. Kolejka, L. Lněnička, H. Svatoňová 0/0/0 z 1
ze2mp_uzc7 Učebnice zeměpisu
T. Janko, P. Knecht /1/ z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2MP_AOP0 Regionální geografie Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
E. Hofmann 1/0/0 z 1
Ze2MP_DKP0 Didaktika geografie 4
E. Hofmann, D. Foltýnová 0/2/0 z 2
Ze2MP_SUS0 Summa geographiae
E. Hofmann, A. Ruda 0/1/0 z 1
Ze2MP_TGP0 Teoretická a aplikovaná geografie
J. Kolejka, L. Lněnička, H. Svatoňová 1/0/0 z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Ze2mp_izx7 Integrovaná zahraniční terénní praxe
E. Hofmann, J. Kolejka, H. Svatoňová 0/0/0 z 1