B-SPE ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Atributy: ZSV3_BP_povinnost a ZSV3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Student si zapíše v tříletém Bc studiu celkem 2 povinně volitelné předměty a to následujícím způsobem:
Jeden povinně volitelný předmět (výběrový seminář) v podzimním semestru (buď ve 3. semestru nebo v 5. semestru) a jeden volitelný předmět (výběrový seminář v jarním semestru (buď ve 4. semestru nebo v 6. semestru).

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

 

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

 

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_DF1 Dějiny filozofie 1 E. Vonková 1/0/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_SDF1 )
OV3BP_DK Dějiny kultury R. Rybář 2/0/0 zk 3
 
OV3BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1 E. Vonková 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_DF1 )
OV3BP_SZSV Seminář k základům státovědy J. Nolč 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_ZSV )
OV3BP_ZSV Základy státovědy J. Nolč 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( OV3BP_SZSV )

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_DE1 Dějiny etiky 1 M. Valach 1/0/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_SDE1 )
OV3BP_DF2 Dějiny filozofie 2 E. Vonková 2/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DF1 && NOW ( OV3BP_SDF2 )
OV3BP_ELCL Ekologie člověka P. Jemelka 1/0/0 zk 3
 
OV3BP_SDE1 Seminář k dějinám etiky 1 M. Valach 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_DE1 )
OV3BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2 E. Vonková 0/1/0 z 1
předp. OV3BP_DF1 && NOW ( OV3BP_DF2 )

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_PTP Příprava terénní praxe S. Novák, I. Schlixbierová 0/2/0 z 2
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_DE2 Dějiny etiky 2 M. Valach 1/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DE1 && OV3BP_SDE1
OV3BP_DF3 Dějiny filozofie 3 P. Jemelka 2/0/0 z 1
předp. ( OV3BP_DF2 )
OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1 M. Goňcová 2/0/0 z 1
 
OV3BP_ON Ontologie P. Jemelka 2/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DF2
OV3BP_OPx1 Oborová praxe J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 1
 
OV3BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2 M. Valach 0/1/0 z 1
předp. ( OV3BP_SDE1 )&& NOW ( OV3BP_DE2 )

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_ORF Osobní a rodinné finance O. Králík 0/2/0 z 2
 
OV3BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa S. Novák 0/2/0 z 2
 
OV3BP_SKM Soudobé kulturologické myšlení R. Rybář 0/2/0 z 2
 

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_DF4 Dějiny filozofie 4 P. Jemelka 2/0/0 zk 3
předp. ( OV3BP_DF2 && OV3BP_DF3 )
OV3BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2 M. Goňcová 1/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DPT1 && NOW ( OV3BP_SPT2 )
OV3BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2 M. Goňcová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_DPT1 )
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie R. Rybář 2/0/0 k 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_APP Aktuální politologické problémy J. Nolč 0/2/0 z 2
 
OV3BP_SBE Seminář k bioetice P. Jemelka 0/2/0 z 2
 
OV3BP_VEP Vybrané etické problémy M. Valach 0/2/0 z 2
 
OV3BP_VKPR Vybrané kapitoly z práva S. Novák, M. Stehlík 0/2/0 z 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_FOSV Filosofické otázky společenských věd R. Rybář 2/0/0 k 2
 
OV3BP_PTP Příprava terénní praxe S. Novák, I. Schlixbierová 0/2/0 z 2
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_CFS Česká filosofie P. Jemelka 2/0/0 zk 3
 
OV3BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1 O. Králík, R. Štěrba 1/0/0 z 1
 
OV3BP_OPx1 Oborová praxe J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 1
 
OV3BP_SEP1 Seminář k ekonomii pro pedagogy 1 O. Králík, R. Štěrba 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_EP1 )
OV3BP_SL1 Sociologie 1 I. Holý 1/0/0 z 1
předp. OV3BP_DF4 && NOW ( OV3BP_SSL1 )
OV3BP_SSL1 Seminář k sociologii 1 I. Holý 0/1/0 z 1
předp. OV3BP_DF4 && NOW ( OV3BP_SL1 )
OV3BP_SSVE Seminář k sociální a vzdělávací politice v EU M. Goňcová 0/1/0 z 1
 
OV3BP_SVEU Sociální a vzdělávací politika v EU
Pozn.: Realizováno s podporou grantu Jeana Monneta C O1/150 Permanent Course
M. Goňcová 1/0/0 zk 3
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_ORF Osobní a rodinné finance O. Králík 0/2/0 z 2
 
OV3BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa S. Novák 0/2/0 z 2
 
OV3BP_SKM Soudobé kulturologické myšlení R. Rybář 0/2/0 z 2
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_BE Bioetika P. Jemelka 1/0/0 z 1
 
OV3BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2 O. Králík, R. Štěrba 1/0/0 zk 3
předp. OV3BP_EP1
OV3BP_RE Religionistika M. Klapetek 2/0/0 zk 3
 
OV3BP_SEP2 Seminář k ekonomii pro pedagogy 2 O. Králík, R. Štěrba 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_EP2 )
OV3BP_SL2 Sociologie 2 I. Holý 1/0/0 zk 3
předp. OV3BP_SL1 && NOW ( OV3BP_SSL2 )
OV3BP_SSL2 Seminář k sociologii 2 I. Holý 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_sl2 )

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_APP Aktuální politologické problémy J. Nolč 0/2/0 z 2
 
OV3BP_SBE Seminář k bioetice P. Jemelka 0/2/0 z 2
 
OV3BP_VEP Vybrané etické problémy M. Valach 0/2/0 z 2
 
OV3BP_VKPR Vybrané kapitoly z práva S. Novák, M. Stehlík 0/2/0 z 2
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
OV3BP_FOSV Filosofické otázky společenských věd R. Rybář 2/0/0 k 2