Studijní katalog pro akademický rok 2010/2011

B-SPE LFJ Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk

Rok přijetí ke studiu:

2008/2009 a dříve |  2 a 3. ročník

2009/2010 vč. a později | 1. ročník