Studijní katalog pro akademický rok 2010/2011

B-SPE LNJ Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Rok přijetí ke studiu:

2008/2009 a dříve |  3. ročník

2009/2010 vč. a později | 1. a 2. ročník