B-SPE CH3 Pedagogické asistentství chemie pro ZŠ

Atributy: CH2_BP_povinnost a CH2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_1P1S Fyzika pro chemiky
Pozn.: Nezapisují studenti chemie v kombinaci s fyzikou.
H. Cídlová, M. Petrů 0/1/0 k 2
CH2BP_1P2S Matematika pro chemiky
Pozn.: Nezapisují studenti chemie v kombinaci s matematikou
L. Jančář 0/2/0 k 3
CH2BP_1P3P Obecná chemie
H. Cídlová, Z. Mokrá, B. Valová 3/0/0 zk 5
CH2BP_1P6S Repetitorium názvosloví anorganické chemie
H. Cídlová, Z. Mokrá, M. Beranová 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_1W1S Seminář z fyziky pro chemiky
Pozn.: Předmět se bude otevírat při přihlášení nejméně 5 studentů, max. počet přihlášených 50.
H. Cídlová, Z. Mokrá, M. Petrů 0/1/0 z 1
CH2BP_1W2S Seminář z matematiky pro chemiky
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_1W3S Seminář z obecné chemie
H. Cídlová, Z. Mokrá, B. Valová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_2P5S Repetitorium názvosloví organické chemie
Pozn.: K zápisu je nutná zkouška z předmětu Obecná chemie
J. Šibor 0/1/0 z 1
CH2BP_2P6P Anorganická chemie 1
Pozn.: Podmínky pro připuštění ke zkoušce: Zápočet z povinného předmětu CH2BP_1P5S a volitelného předmětu CH2BP_2W6S (pokud si ho student zapsal)
L. Jančář 1/0/0 k 2
CH2BP_2P8P Organická chemie 1
J. Šibor 1/0/0 k 2
CH2BP_2P9S Počítače v chemii
H. Cídlová, Z. Mokrá 0/2/0 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_2P7S Chemické výpočty 1
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_2W6S Seminář z anorganické chemie 1
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_2W8S Seminář z organické chemie 1
J. Šibor 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami
J. Šibor, A. Kuběna // z 0
CH2BP_3P1P Anorganická chemie 2
Pozn.: Podmínky pro připuštění ke zkoušce: Zkouška z povinného předmětu Anorganická chemie 1 (CH2BP_2P6P)
L. Jančář 2/0/0 zk 4
předp. CH2BP_1P3P
CH2BP_3P2P Organická chemie 2
Pozn.: Podmínky připuštění ke zkoušce: Zkouška z povinného předmětu Organická chemie I (CH2BP_2P8P)
J. Šibor 2/0/0 zk 4
CH2BP_3P3L Laboratorní technika
I. Plucková 0/0/2 z 2
předp. CH2BP_1P3P

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_1W1S Seminář z fyziky pro chemiky
Pozn.: Předmět se bude otevírat při přihlášení nejméně 5 studentů, max. počet přihlášených 50.
H. Cídlová, Z. Mokrá, M. Petrů 0/1/0 z 1
CH2BP_1W2S Seminář z matematiky pro chemiky
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_1W3S Seminář z obecné chemie
H. Cídlová, Z. Mokrá, B. Valová 0/2/0 z 2
CH2BP_3W1S Angličtina pro chemiky
H. Cídlová 0/1/0 z 1
CH2BP_3W4S Seminář z anorganické chemie 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_3W6S Seminář z organické chemie 2
J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2BP_3W7S Samostatný projekt 1
H. Cídlová, L. Jančář, I. Plucková, P. Ptáček, J. Šibor 0/0/5 z 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_4P1L Laboratorní cvičení z anorganické chemie
Pozn.: K zápisu je nutné kolokvium z předmětu Laboratorní technika a zkouška z předmětu Obecná chemie
H. Cídlová, P. Ptáček, M. Petrů, P. Švihelová 0/0/2 z 2
předp. CH2BP_2P2L || CH2BP_3P3L
CH2BP_4P1P Analytická chemie
Pozn.: Prerekvizity pro zapsání předmětu: CH2BP_3P1P (Anorganická chemie 2)
L. Jančář 2/0/0 zk 4
předp. CH2BP_3P1P
CH2BP_4P2L Laboratorní cvičení z organické chemie
J. Šibor 0/0/2 z 2
předp. CH2BP_2P2L || CH2BP_3P3L
CH2BP_4P2P Fyzikální chemie
H. Cídlová 2/0/0 zk 4
předp. CH2BP_1P3P

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_2P7S Chemické výpočty 1
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_2W6S Seminář z anorganické chemie 1
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_2W8S Seminář z organické chemie 1
J. Šibor 0/1/0 z 1
CH2BP_4W3S Seminář z analytické chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_4W4S Seminář z fyzikální chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
H. Cídlová, B. Valová 0/1/0 z 1
CH2BP_4W7S Samostatný projekt 2
H. Cídlová, L. Jančář, I. Plucková, P. Ptáček, J. Šibor 0/0/5 z 5


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_OPx1 Oborová praxe
I. Plucková 0/2/0 z 2
CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami
J. Šibor, A. Kuběna // z 0
CH2BP_5P3P Biochemie
P. Ptáček 1/0/0 zk 3
předp. CH2BP_1P3P
CH2BP_5P7L Laboratorní cvičení z analytické chemie
Pozn.: Podmínkou k možnosti účasti ve cvičení je úspěšné zvládnutí (> 60 %) vstupního testu z rozsahu učiva předmětu CH2BP_4P1P Analytická chemie
L. Jančář 0/0/2 z 2
předp. CH2BP_4P1L || CH2BP_3P3L
CH2BP_5P8L Laboratorní cvičení z fyzikální chemie
H. Cídlová 0/0/2 z 2
předp. CH2BP_2P2L || CH2BP_3P3L

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_1W1S Seminář z fyziky pro chemiky
Pozn.: Předmět se bude otevírat při přihlášení nejméně 5 studentů, max. počet přihlášených 50.
H. Cídlová, Z. Mokrá, M. Petrů 0/1/0 z 1
CH2BP_1W2S Seminář z matematiky pro chemiky
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_1W3S Seminář z obecné chemie
H. Cídlová, Z. Mokrá, B. Valová 0/2/0 z 2
CH2BP_3W1S Angličtina pro chemiky
H. Cídlová 0/1/0 z 1
CH2BP_3W4S Seminář z anorganické chemie 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_3W6S Seminář z organické chemie 2
J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2BP_5W7S Seminář z biochemie
P. Ptáček 0/1/0 z 1
CH2BP_5W9S Počítače v chemické laboratoři
H. Cídlová 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_6P1P Toxikologie
P. Ptáček 1/0/0 zk 3
CH2BP_6P5L Laboratorní cvičení z biochemie
P. Ptáček 0/0/2 z 2
předp. CH2BP_2P2L || CH2BP_3P3L

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_2P7S Chemické výpočty 1
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_2W6S Seminář z anorganické chemie 1
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_2W8S Seminář z organické chemie 1
J. Šibor 0/1/0 z 1
CH2BP_4W3S Seminář z analytické chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_4W4S Seminář z fyzikální chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
H. Cídlová, B. Valová 0/1/0 z 1
CH2BP_6W2S Chemické výpočty 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_6W3L Počítačové sítě a multimédia v chemii
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_6W3S Prostorová představivost v chemii
J. Šibor 0/2/0 k 3
předp. CH2BP_2P8P
CH2BP_6W4S Základy chemometrie
L. Jančář 0/2/0 z 2