N-ZS CH2 Učitelství chemie pro ZŠ

Atributy: CH2_NP_povinnost a CH2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami
J. Šibor, A. Kuběna // z 0
CH2MP_VPx1 Výuková praxe 1
I. Plucková 0/0/0 z 3
CH2MP_1P1P Obecná didaktika chemie
I. Plucková 2/0/0 zk 4
CH2MP_1P1S Správná laboratorní praxe
P. Ptáček, J. Šibor 0/2/0 zk 4
CH2MP_1P3L Školní chemické pokusy 1
I. Plucková 0/0/2 z 1
předp. CH2BP_2P2L || CH2BP_3P3L
CH2MP_1W1S Aplikovaná chemie
H. Cídlová, L. Jančář, P. Ptáček, J. Šibor 0/2/0 zk 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_3W1S Angličtina pro chemiky
H. Cídlová 0/1/0 z 1
CH2BP_3W4S Seminář z anorganické chemie 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_3W6S Seminář z organické chemie 2
J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2BP_5W7S Seminář z biochemie
P. Ptáček 0/1/0 z 1
CH2BP_5W9S Počítače v chemické laboratoři
H. Cídlová 0/2/0 z 2
CH2MP_1POS Chemický oborový seminář 1
J. Šibor 0/2/0 z 1
CH2MP_1W1E Chemická exkurze
I. Plucková // z 5
CH2MP_1W4S Výzkum učitele chemie na ZŠ
H. Cídlová, J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2MP_3P2S Historie chemie
B. Valová 0/1/0 zk 3
CH2MP_3W2S Chemie mikrosvěta
L. Jančář 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2MP_VPx2 Výuková praxe 2
I. Plucková 0/0/0 z 3
CH2MP_2P3L Školní chemické pokusy 2
I. Plucková 0/0/3 k 3
předp. CH2MP_1P3L
CH2MP_2P3S Speciální didaktika chemie
I. Plucková 0/0/2 zk 4
CH2MP_2W4L Chemická informatika
Pozn.: Předmět se bude otevírat při přihlášení nejméně 5 studentů, max. počet přihlášených 10.
L. Jančář 0/0/2 z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_2W6S Seminář z anorganické chemie 1
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_2W8S Seminář z organické chemie 1
J. Šibor 0/1/0 z 1
CH2BP_4W3S Seminář z analytické chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_4W4S Seminář z fyzikální chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
H. Cídlová, B. Valová 0/1/0 z 1
CH2BP_6W2S Chemické výpočty 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_6W3L Počítačové sítě a multimédia v chemii
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_6W3S Prostorová představivost v chemii
J. Šibor 0/2/0 k 3
předp. CH2BP_2P8P
CH2BP_6W4S Základy chemometrie
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2MP_1POS Chemický oborový seminář 1
B. Hlávková, I. Plucková, J. Šibor 0/2/0 z 1
CH2MP_2W1A Nuclear Chemistry
H. Cídlová 0/0/2 zk 2
CH2MP_2W1L Integrovaná terénní výuka
I. Plucková 0/0/0 z 2
CH2MP_2W1S Základy chemických výrob
I. Plucková 0/2/0 z 2
CH2MP_2W2S Školní vzdělávací program
I. Plucková 0/1/0 z 1
CH2MP_2W3S Moderní metody chemického výzkumu
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2MP_2W5S Chemie a společnost
I. Plucková 0/2/0 zk 2
CH2MP_2W6S Klíčové aspekty chemismu životních dějů
P. Ptáček 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_ZCHL Zacházení s chemickými látkami
J. Šibor, A. Kuběna // z 0
CH2MP_VPx3 Výuková praxe 3
I. Plucková 0/0/0 z 3
CH2MP_3P1S Ekologie pro učitele chemie
P. Ptáček 0/1/0 zk 3
CH2MP_3P3S Chemické repetitorium
H. Cídlová, L. Jančář, I. Plucková, P. Ptáček, J. Šibor 0/2/0 z 3
CH2MP_3P5C Chemické profesní praktikum
H. Cídlová, I. Plucková 0/2/0 z 3
CH2MP_3W2L Integrované přírodovědné pokusy
I. Plucková 0/0/2 z 2
SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd
E. Hofmann, I. Plucková, I. Vaculová, L. Vodová 0/2/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FY2MP_SDF3 Seminář z didaktiky přírodních věd
Pozn.: Společný přírodovědný didaktický seminář
J. Trna, I. Vaculová 0/2/0 z 2
CH2BP_3W1S Angličtina pro chemiky
H. Cídlová 0/1/0 z 1
CH2BP_3W4S Seminář z anorganické chemie 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_3W6S Seminář z organické chemie 2
J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2BP_5W7S Seminář z biochemie
P. Ptáček 0/1/0 z 1
CH2BP_5W9S Počítače v chemické laboratoři
H. Cídlová 0/2/0 z 2
CH2MP_1POS Chemický oborový seminář 1
J. Šibor 0/2/0 z 1
CH2MP_1W1E Chemická exkurze
I. Plucková // z 5
CH2MP_1W4S Výzkum učitele chemie na ZŠ
H. Cídlová, J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2MP_3P2S Historie chemie
B. Valová 0/1/0 zk 3
CH2MP_3W2S Chemie mikrosvěta
L. Jančář 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2MP_2W4S Projektová výuka na ZŠ
I. Plucková 0/1/0 z 2
CH2MP_4POS Chemický oborový seminář
H. Cídlová, L. Jančář, I. Plucková, P. Ptáček, J. Šibor 0/2/0 z 2
CH2MP_4P1S Chemické profesní repetitorium
H. Cídlová, L. Jančář, I. Plucková, P. Ptáček, J. Šibor 0/2/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2BP_2W6S Seminář z anorganické chemie 1
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_2W8S Seminář z organické chemie 1
J. Šibor 0/1/0 z 1
CH2BP_4W3S Seminář z analytické chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
L. Jančář 0/1/0 z 1
CH2BP_4W4S Seminář z fyzikální chemie
Pozn.: Požadované prerekvizity k zápisu předmětu: CH2BP_1P3P&&CH2BP_2P1P (Obecná chemie&&Anorganická chemie)
H. Cídlová, B. Valová 0/1/0 z 1
CH2BP_6W2S Chemické výpočty 2
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_6W3L Počítačové sítě a multimédia v chemii
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2BP_6W3S Prostorová představivost v chemii
J. Šibor 0/2/0 k 3
předp. CH2BP_2P8P
CH2BP_6W4S Základy chemometrie
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2MP_2W1A Nuclear Chemistry
H. Cídlová 0/0/2 zk 2
CH2MP_2W1L Integrovaná terénní výuka
I. Plucková 0/0/0 z 2
CH2MP_2W1S Základy chemických výrob
I. Plucková 0/2/0 z 2
CH2MP_2W2S Školní vzdělávací program
I. Plucková 0/1/0 z 1
CH2MP_2W3S Moderní metody chemického výzkumu
L. Jančář 0/2/0 z 2
CH2MP_2W5S Chemie a společnost
I. Plucková 0/2/0 zk 2