Základy sportovní kineziologie

úvodný obrázek

Tato e-learningová učebnice je určena pro studenty tělovýchovných oborů, trenéry a další zájemce, která by jim pomohla rozšířit znalosti z funkční anatomie. A dále je seznámit se základy kineziologie, které jsou potřebné pro analýzu pohybu sportovních výkonů. Tato učebnice dává příležitost zájemcům naučit se systematicky přistupovat k analýze lidského pohybu. Měla by také pomoci porozumět anatomické a biomechanické podstatě lidského pohybu.

Kineziologie studuje funkční a anatomické zákonitosti pohybového systému při vykonávání pohybu (Balatka, 2002). Zaměřuje se hlavně na to, které svaly daný pohyb provádějí. Sportovní kineziologie si všímá toho, které konkrétní svaly jsou zapojovány při pohybech jednotlivých sportů. Tato znalost nám pomůže se na používané svaly blíže zaměřit a konkrétněji stanovit posilovací trénink pro určitou skupinu sportovců. Díky analýze také můžeme zjistit, jaké svaly jsou nejvíce zatíženy, a tudíž na které bychom se měli primárně zaměřit při nezbytné kompenzaci. Tyto poznatky vychází ze znalostní anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.