Cyklistika


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Pro správné zobrazení objektu musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Lokomoce: arteficiální

Základem sportovního výkonu v cyklistice je výkonnost svalů dolních končetin. Pohyb na kole (šlapání) si můžeme rozdělit do dvou základních fází: tlak na pedály a zdvih pedálů. Tlak na pedály zajišťují extenzory kyčle (m. glutaeus maximus, mm. ischiocrurales) a především extenzory kolenních kloubů (m. quadriceps femoris) a flexory nohy (m. triceps surae). Pro zdvih pedálu se zapínají flexory kyčelních a kolenních kloubů (m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. tensor fasciace latae, mm. ischiocrurales) a extenzory nohou (m. tibialis anterior).

FÁZE: tlak na pedály
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel extenze stehno sagitální svaly m. glutaeus maximus koncentrická
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
koleno extenze bérec sagitální svaly m. quadriceps femoris koncentrická
hlezenní kloub plantárni flexe noha sagitální svaly m. gastrocnemius koncentrická
m. soleus
FÁZE: zdvih pedálů
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel flexe stehno sagitální svaly m. iliopsoas koncentrická
m. rectus femoris
m. pectineus
koleno flexe bérec sagitální svaly m. biceps femoris koncentrická
m. semitendinosus
m. semimembranosus
hlezenní kloub dorzální flexe noha sagitální svaly m. tibialis anterior koncentrická
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.