Klik


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Pro správné zobrazení objektu musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Kliky se zahajují vzporem ležmo a zpevněním celého trupu, kyčlí a kolen. Ruce jsou v šíři ramen nebo dál od sebe. Zpevněné tělo se pak přibližuje pokrčením loktů k zemi. Trup, kyčle i kolena zůstávají během pohybu stále zpevněné, akorát dochází k omezenému rozsahu pohybu v hlezenních kloubech a to vyžaduje mírné ohnutí kolen. Ramena, lokty a zápěstí jsou zodpovědné za pohyb trupu vzhůru od země. Návrat do výchozí pozice se děje zdvihnutím těla až do napnutých loktů. Břišní svaly a vzpřimovače trupu jsou aktivní v celém rozsahu pohybu, aby stabilizovaly trup, ale z této animace byly vyloučeny pro umožnění hlubšího pohledu na svaly jiné.

FÁZE: klik
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
rameno horizontální abdukce trup horizontální gravitace m. pectoralis major excentrická
m. deltoideus (pars clavicularis)
m. coracobrachialis
lopatka retrakce lopatka horizontální gravitace m. serratus anterior excentrická
m. pectoralis minor
loket flexe paže sagitální gravitace m.triceps brachii excentrická
m. anconeus
zápěstí dorzální flexe předloktí sagitální gravitace m. flexor carpi ulnaris et radialis izometrická
m. palmaris longus
FÁZE: návrat do výchozí pozice
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
rameno horizontální addukce trup horizontální svaly m. pectoralis major koncentrická
m. deltoideus (pars clavicularis)
m. coracobrachialis
lopatka protrakce lopatka horizontální svaly m. serratus anterior koncentrická
m. pectoralis minor
loket extenze paže sagitální svaly m. triceps brachii koncentrická
m. anconeus
zápěstí dorzální flexe předloktí sagitální svaly m. flexor carpi ulnaris et radialis izometrická
m. palmaris longus
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.