Svalová nomenklatura

Používání správných názvů svalů je důležité k jejich naučení. Svaly jsou obvykle latinsky pojmenovány podle jedné nebo více různých charakteristik, jako jejich vzhled, anatomické umístění nebo funkce. V tabulce jsou příklady názvů svalů:

Název podle Latinský název svalu Český název svalu
tvaru m. deltoideus deltový sval
velikosti m. glutaeus maximus velký sval hýžďový
počtu hlav m. triceps surae trojhlavý sval lýtkový
umístění a počtu hlav m. biceps femoris dvouhlavý sval stehenní
místa úponu m. extensor hallucis longus dlouhý natahovač palce
funkce m. supinator sval supinující
tvaru a umístění m. serratus anterior pilovitý sval přední
tvaru a velikosti m. teres minor malý sval oblý
funkce a tvaru m. pronator quadratus čtyřhranný sval pronující
funkce a velikosti m. adductor magnus velký přitahovač stehna
umístění a místa úponu m. brachioradialis sval zobákopažní (hákovitý)
umístění a počtu hlav m. biceps femoris dvouhlavý sval stehenní
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.