Teorie sportovní kineziologie

Do této části e-learnigové učebnice jsme zařadili kapitoly, ve kterých si zopakujeme znalosti z funkční anatomie a biomechaniky. Zaměříme se na pohybový aparát (kosti, svaly, šlachy a klouby). Připomeneme si roviny těla a pohyby ke kterým může docházet v jednotlivých kloubech a funkci svalů. Krátce se zmíníme o druzích svalové kontrakce a také si popíšeme lokomoci a její druhy.

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.