Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 1 Informační společnost

V této kapitole se zaměříme na fenomén informační společnosti, tedy také formy sociálního společenství, ve kterém informace, jejich získávání, analýza i zveřejňování hrají klíčovou roli. Zatímco ve společnosti průmyslové byl nejdůležitějším výrobním nástrojem stroj a lidé se začali masivně stěhovat z vesnic do měst za prací, informační společnost na toto místo klade počítače zapojené do sítě, která lidem otevírá globalizovaný svět bez časových nebo prostorových bariér. Stručně nastíníme zásadní změny, kterými prošla ekonomika, kultura, společnosti i státní správa.

OPVK logolink