Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 6 Multimédia

Multimédia jsou souhrnný pojem pro různé (i vzájemně kombinované) formy obsahu. Zahrnují text, statický obraz, zvuk, video a další. Zpracování obrazu a textu jsou věnovány samostatné oddíly, zde se budeme věnovat zvuku a videu.

OPVK logolink