Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

2.14 Řešení sporů online (ODR)

Alternativní řešení sporů, vymahatelnost rozhodnutí, spory o drobné částky

Jak jsme zmínili v kapitole věnované mezinárodním otázkám práva na Internetu, celá problematika řešení sporů je velmi složitá a lidem, kteří se dostanou do konfliktu, byť jsou v právu, se často nevyplatí investovat čas a peníze, aby se svého práva dovolali. To platí zejména pro oblast sporů o malé (bagatelní) finanční částky. Takových sporů je potenciálně velké množství a to, že jsou fakticky nevymahatelné, představuje v současnosti veliký problém v oblasti právní regulace Internetu.

Možným řešením nastíněného problému je řešení sporů mimo tradiční systém soudnictví přímo online (Online Dispute Resolution – ODR). Často k takovému způsobu ochrany práva dochází zcela mimo státní aparát. Zajišťují je například přímo provozovatelé aukčních nebo prodejních serverů (například e-bay, Aukro). ODR představuje rychlou, levnou a často navíc jedinou cestu, jak se spotřebitel může efektivně domoci svého práva. Když dojde k problému mezi zákazníkem a prodejcem, postupuje se dle vnitřních pravidel dané služby a její provozovatel rozhodne, jak má být problém vyřešen. Ačkoliv není jeho rozhodnutí právně závazné, je fakticky vykonatelné díky tomu, že probíhá přímo v prostředí ovládaném provozovatelem. Ten může pro podobné případy pozdržovat platby, případně udělovat negativní hodnocení těm, kteří se provinili, což jako sankce z ekonomických důvodů často postačuje.

Nastíněné řešení je však i přes svoji nepopiratelnou užitečnost problematické, protože se státní moc nepřijetím adekvátních opatření, která by zaručila vymahatelnost práva ve sporech o bagatelní věci, dobrovolně vzdala části své pravomoci. V konečném důsledku je ODR funkční paralelní systém pravidel tvořených, aplikovatelných a sankcionovaných zcela mimo vliv suverénních států. Trpí ovšem defekty spočívající v nedodržování zásad spravedlivého procesu (například možnost odvolání). Evropská unie na tento stav zareagovala a za pomoci nařízení č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line se pokouší navrátit řešení spotřebitelských sporů pramenících z online prostředí zpět do rukou veřejné moci. Dle tohoto nařízení je možné řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou, pomocí online platformy provozované Evropskou komisí. Efektivnost navrhovaného systému ukáže až čas, jelikož nařízení začne být v plném rozsahu účinné až 9. ledna 2016.

Literatura navíc:

Dark Market – distribuovaná obchodní služba

OPVK logolink