Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 8 Počítačová bezpečnost

Oblast počítačové bezpečnosti nabývá na důležitosti se stoupajícím počtem a rostoucí závažností úkonů realizovaných digitální cestou. Na svých osobních a pracovních počítačích mají uživatelé množství citlivých dat, které je potřeba chránit před zneužitím: osobní a obchodní korespondenci, osobní fotografie a často i uložené přístupové údaje k webovým službám. Úzce související oblastí, které se také budeme věnovat je ochrana soukromí a osobních údajů. Následující kapitola pomůže představit základní koncepty, na kterých celá oblast staví a popíše nejdůležitější praktické aspekty týkající se každého uživatele výpočetní techniky. Cílem je vybavit čtenáře základními návyky a dovednostmi pro zajištění bezpečnosti svých dat a elektronické komunikace. Na konci této kapitoly bude student znát nejčastější hrozby a formy útoku, a bude vědět, jak se před nimi účinně bránit.

OPVK logolink