Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

5.3.1 Praktická ukázka

Na příkladu programu Inkscape si budeme ilustrovat vytvoření jednoduché vektorové grafiky. Naším cílem bude vytvořit jednoduchý diagram:

Obrázek 5.28 Výsledný obrázek

grafika072.png

Obrázek 5.29 Uživatelské rozhranní Inkscape

grafika040.png

Vybereme nástroj elipsa a pomocí Ctrl vytvoříme kružnici. Objekty můžeme přesouvat pomocí nástroje pro výběr.

Obrázek 5.30 Ikony nástrojů elipsa a výběr a text

grafika043.pnggrafika042.pnggrafika056.png


Nejprve upravíme barvu výplně našeho podkladového kruhu. Kruh vybereme a pomocí dvojkliku na ukazatel výplně vyvoláme dialog pro nastavení výplní a obrysů:

grafika045.png

Na barevném kole pak vybereme požadovanou barvu.

grafika047.png

Dále vytvoříme menší kružnici (opět pomocí Ctrl pro pravidelný tvar), nastavíme jim bílý okraj i výplň a umístíme je dovnitř velké kružnice. Pomocí Ctrl-c a Ctrl-v pak vytvoříme její kopii a posuneme ji o kousek vedle. Získáme tak takovýto stav:

grafika048.png

Nyní vyrovnáme všechny kruhy vodorovně do jedné úrovně a zarovnáme je na pravý a levý okraj. V menu vyvoláme nabídku „Zarovnání a rozmístění“:

grafika049.png

Je důležité, aby relativita zarovnání byla v rozbalovacím menu vybrána na „označení“. To znamená, že se objekty budou zarovnávat vůči poslednímu vybranému. Vybereme tedy pomocí myši se stisknutým tlačítkem shift nejdříve dva bílé kruhy a jako poslední velký modrý. Poté stiskneme zarovnání na horizontální osu (označeno číslem 1) a kruhy se nám horizontálně vyrovnají. Poté označení zrušíme a vybereme nejdříve pravý bílý kruh a poté velký modrý kruh (opět pomocí shift). Nyní zarovnáme na pravý okraj (označeno číslem 2). Obdobně zarovnáme levý kruh na levý okraj (číslo 3).

grafika050.png

Posloupnost úkonů pak bude vypadat přibližně takto:

grafika051.pnggrafika052.pnggrafika053.pnggrafika054.pnggrafika055.png

Nyní doplníme text pomocí nástroje text. Kliknutím zvolíme přibližné umístění a vypíšeme vlastní text.

grafika058.png

Dále změníme velikost (v horní liště formátování) a barvu textu (stejně jako u kruhů nástrojem pro formát obrysu).

grafika059.png

Dalším krokem je vyrovnání textů vzhledem k jednotlivým kruhům. Začneme bílým textem: pomocí levého tlačítka myši a klávesy Shift vybereme postupně všechny tři texty a jako poslední modrý kruh (vůči němu chceme zarovnávat).

Obrázek 5.31 Nástroje pro vertikální a horizontální zarovnání na střed

grafika060.pnggrafika064.png


Poté vše zarovnáme na vertikální osu s tímto výsledkem:

grafika061.png

Obdobně zarovnáme na vertikální i horizontální osu modré texty v jednotlivých bílých kruzích:

grafika061.pnggrafika065.png

Nyní vytvoříme poslední chybějící prvek: šipky. Použijeme nástroj pro volné kreslenígrafika066.png. Rovná čára se vytvoří kliknutím na místo začátku a kliknutím na místo konce (netáhnout se stisknutým tlačítkem), my navíc potřebujeme vodorovnou čáru, čehož docílíme stiskem a držením klávesy Ctrl (po prvním kliku). Vytvoříme tak jednu čáru, kterou si upravíme: pomocí nástroje pro výplně a obrys nastavíme barvu na bílou a změníme v kartě „styl obrysu“ tloušťku a zakončení čáry:

grafika067.png

Aby zakončení (šipka) barvou odpovídala zbytku čáry, je třeba zapnout následující rozšíření:

grafika068.png

Výslednou šipku zarovnáme na vertikální osu kruhu:

grafika069.png

Šipku nyní zkopírujeme a změníme zakončení tak, aby ukazovala na druhou stranu:

grafika070.png

Opět zarovnáme na střed a ručně vyrovnáme bílé nápisy a šipky pomocí klávesy Ctrl a tahu myší (zajistí pouze vertikální pohyb) a máme hotovo:

grafika071.png

Výsledek uložíme ve vektorovém formátu svg a můžeme také vyexportovat jako rasterovou bitmapu v libovolném rozlišení.

OPVK logolink