Vstoupit na úvodní stránku

Kurz práce s informacemi si klade za cíl pomoci studentům osvojit si studijní návyky podporující rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizaci znalostí a aktivní využívání prostředků ICT.

Na MU je kurz vyučován jako plně e-learningový on-line předmět a pro potřebu výuky je doplněn ještě dalšími prvky a nástroji ISu, jako jsou různé testy a autotesty, motivační videa, další zdroje doplňujících informací, či odevzdávárna pro předávání vypracovaných úkolů. Zde prezentovaná podoba kurzu obsahuje ke každému tématu plnou verzi textových opor a zkrácené interaktivní přednášky.