Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvod do informatiky

Učebnice Úvod do Informatiky, která je primárně určena studentům stejnojmenného předmětu IB000 na FI MU Brno, přináší obsažný a přitom přístupný úvod do nezbytných teoretických základů moderní informatiky.

Výukový text strukturovaným matematickým přístupem seznamuje čtenáře s formálními oblastmi důležitými pro úspěšné studium informatiky a je navíc doplněn řadou interaktivních cvičení v IS MU. Obsahově pokrývá především základy matematického vyjadřování, teorie množin a relací, výrokové logiky a formalizace algoritmů.

Úvod do informatiky | Učební text ve formátu PDF (Adobe Acrobat) Úvod do informatiky | Učební text ve formátu PDF (Adobe Acrobat) - verze pro tisk
Interaktivní osnova předmětu IB000 v Informačním systému MU
odkaz do studijních materiálů předmětu

Procvičovací testy

Cvičení 1 a 2
Formalizace výpočtů a matematických tvrzení
Cvičení 3
Procvičení množin a posloupností
Cvičení 4
Množiny, binární relace a ekvivalence
Cvičení 5
Relace uspořádání a uzávěry relací
Cvičení 6
Skládání binárních relací a funkcí
Cvičení 7
Výroková logika a význam matematických vět
Cvičení 8
Zkoumání vlastností algoritmů
Cvičení 9
Práce s jednoduchým deklarativním jazykem
Vyhodnocování deklarací (JavaScriptem) | Vyhodnocování deklarací (serverem)
Cvičení 10
Výpočty v jednoduchém deklarativním jazyce
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. |
KTP – Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.