Nezbytné minimum o záchraně tonoucího

Studenti budou v tomto e-learningovém kurzu seznámeni se základy poskytování první pomoci ve vodním prostředí. Teorie záchrany tonoucího v psané podobě bude doplněna praktickými ukázkami s kvalifikovaným vodním záchranářem přímo v bazénu (určeno studentům magisterského studia předmětu První pomoc ve školských zařízeních). Kurz má za cíl rozšířit vědomosti a praktické dovednosti, které každý student získá v předmětu plavání v bakalářském studiu.

Kurz je doplněn videoukázkami záchrany tonoucího z bakalářské práce Bc. Viktora Póče.

Autoři kurzu

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ing. Radek Turin, Dis., Mgr. Martin Sebera |
Bc. Barbora Zuchová, Bc. Petr Zaoral, Bc. Martin Novotný |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále